Nieuws

Aalsmeer: slechte kwaliteit onderhoud OR

Het College van B&W van gemeente Aalsmeer is ontevreden over de staat van het onderhoud van de openbare ruimte, met name over het groenonderhoud. Al een aantal jaren is er sprake van teruglopende kwaliteit, waartegen nu maatregelen worden ondernomen.

Aalsmeer: slechte kwaliteit onderhoud OR

Verbetering nodig


De gemeente is al langere tijd in gesprek met de uitvoerende partij ‘De Meerlanden' en geeft aan dat er verbetering in het onderhoud nodig is. Dit heeft echter nog niet tot de gewenste verbetering geleid. De gemeente Aalsmeer heeft de directie van ‘De Meerlanden' diverse slechte punten laten zien in de gemeente. Ook krijgt de gemeente veel meldingen binnen. De directie van ‘De Meerlanden' is geschrokken en heeft inmiddels excuses aangeboden.

Toezichthouder


Andere gemeenten hebben ook een contract met ‘De Meerlanden' en lopen tegen dezelfde problemen aan. Het gaat hierbij vooral om de kwaliteit van het onderhoud van de openbare ruimte. De gemeente gaat weer zelf toezicht op de kwaliteit en het geleverde werk houden, te starten met een tijdelijk toezichthouder die toezicht houdt op de kwaliteit van het werk van ‘De Meerlanden' en kijkt of de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Hierdoor zal het aantal meldingen naar verwachting afnemen. ‘De Meerlanden' gaat herstelwerkzaamheden doen, startend in Kudelstaart, Hornmeer en Stommeer en daarna de rest van de gemeente.

Toezicht door gemeente


Het toezicht op de werkzaamheden en de kwaliteit ervan doet ‘De Meerlanden' zelf. Zo is dat destijds geregeld in het contract in juli 2009. Inmiddels is de gemeente Aalsmeer tot de conclusie gekomen dat zij het toezicht weer naar zich toe moet halen, omdat dit teveel op afstand zit. Gestart wordt met een tijdelijk toezichthouder waarna wordt gekeken naar de rol van de gemeente in het toezicht. De wettelijke vereiste inspecties van bijvoorbeeld wegen, riolen, bruggen, speeltoestellen en bomen doet de gemeente al zelf.

 

 

 

Deel dit artikel