Nieuws

Start ontwikkeling NTA over kwaliteit detectieonderzoek voor kabels en leidingen

Op verzoek van diverse netbeheerders, verzekeraars en aanbieders van detectieonderzoek start NEN een normalisatietraject voor de kwaliteit van detectieonderzoek voor kabels en leidingen. De Engelse PAS 128 dient als basis voor de te maken afspraken die worden vastgelegd in een NTA (Nederlandse Technische Afspraak). Elke belanghebbende partij is uitgenodigd om deel te nemen. De eerste vergadering vindt plaats in juni 2017.

Deelname aan de totstandkoming van deze NTA kan interessant zijn voor alle organisaties die als opdrachtgever, opdrachtnemer of anderszins betrokken zijn bij detectieonderzoek voor kabels en leidingen.

Waarom een NTA?

Er zijn nog te vaak mismatches tussen wat een opdrachtgever verwacht en wat een aanbieder aanbiedt. Daarom is het belangrijk om afspraken vast te leggen specifiek voor de kwaliteit van de uitvoering van detectieonderzoek. In Engeland is in 2014 hiervoor een zogenoemd Public Available Specification (PAS) opgesteld met eisen aan de detectie, verificatie en plaatsbepaling van nieuwe en bestaande ondergrondse kabels, leidingen en dergelijke. Een ‘vertaling’ hiervan in de vorm van een NTA beoogt om ook voor de Nederlandse situatie dergelijke afspraken vast te leggen.

 

Een NTA wordt ook wel een ‘snelle norm’ genoemd. Het verschil met een NEN-norm is onder andere dat de ontwikkelingstijd korter is en dat er geen openbare commentaarronde is.

Deel dit artikel