Nieuws

Natuur maakt woonlocatie aantrekkelijk

Gemeenten kunnen de aanwezigheid of nabijheid van natuur beter benutten om hun aantrekkelijkheid als woonlocatie te vergroten. Mensen zijn bereid om extra te betalen voor een woning in een wijk met veel groen of water, maar ook voor een woning in een gemeente die in een natuurlijke omgeving ligt. 

Natuur maakt woonlocatie aantrekkelijk

 

Behoefte aan groen blijft, ondanks trek naar steden

Deze bevindingen staan in de nieuwe Atlas voor Gemeenten. In de Atlas voor Gemeenten 2013 is onderzocht wat de toenemende populariteit van steden betekent voor de behoefte aan een groene woonomgeving. Die is allerminst voorbij. Mensen zoeken het optimale: Wonen aan de Vecht, met de Veluwe als achtertuin en het Concertgebouw op fietsafstand. Vooral de nabijheid van strand en duinen, grote meren, bos, natuurgebieden, heuvellandschap en bepaalde typen agrarisch landschap wordt gewaardeerd. Daarmee maakt de Atlas duidelijk wat de waarde van dit soort gebieden in de nabijheid is en wat gemeenten kunnen doen om die gebieden te beschermen en/of beter bereikbaar te maken vanuit de woonlocatie.

Hoogste groene kwaliteit in Nijmegen

Het zijn vooral de steden buiten de Randstad die een aantrekkelijke groene omgeving bieden. De kwaliteit van binnenstedelijk groen is het hoogst in Nijmegen. De voordelen van een groene omgeving van de stad wegen echter niet op tegen de nadelen van steden buiten de Randstad; minder werk en minder voorzieningen.

Amsterdam op 1, Utrecht op 2

Dat resulteert erin dat op de ranglijst voor meest aantrekkelijke woongemeenten steden in de Randstad domineren, met Amsterdam en Utrecht op plek 1 en 2. Door afnemende files neemt de aantrekkingskracht van steden in de Randstad verder toe, constateren de opstellers van de Atlas. Tegelijkertijd krijgen steden buiten de Randstad het steeds moeilijker, doordat het voorzieningenniveau terugloopt.

Twee steden buiten de Randstad in top-10

In de top-10 van meest aantrekkelijke steden staan nog maar twee steden van buiten de Randstad: Den Bosch (4de) en Nijmegen (7de). De andere steden in de top-10 zijn steden in de Randstad, vooral steden in de noordvleugel zoals Amsterdam, Utrecht en Haarlem. Steden in de zuidvleugel (de regio Rotterdam) blijven daar duidelijk bij achter. De steden in de onderste regionen van de ranglijst zijn over het algemeen steden buiten de Randstad, met Emmen als hekkensluiter.

Forenzengemeenten krijgen weer aantrekkingskracht

De meest opvallende stijgers ten opzichte van vorig jaar zijn vrijwel allemaal gemeenten in de Randstad. Vooral van kleinere steden zoals Amersfoort en Hilversum, én typische forenzengemeenten zoals Almere en Haarlemmermeer, is de relatieve aantrekkingskracht het afgelopen jaar toegenomen. Dat is opmerkelijk, omdat juist die gemeenten het de laatste jaren steeds lastiger leken te krijgen. De reden voor deze ommekeer is de afnemende filedruk in de Randstad, waardoor het werk in de grote steden vanuit de forenzengemeenten weer beter te bereiken is.

Verschraling voorzieningenniveau

De belangrijkste dalers ten opzichte van vorig jaar zijn steden buiten de Randstad, zoals Leeuwarden, Venlo en Helmond, maar bijvoorbeeld ook Zwolle en Arnhem. Die steden hebben de afgelopen jaren geprofiteerd van de toenemende filedruk in de Randstad. Maar nu de bereikbaarheid vooral in de Randstad verbetert, ondervinden de steden buiten de Randstad daarvan een relatief nadeel. Bovendien is er sprake van een verschraling van het voorzieningenniveau in veel steden buiten de Randstad. De bezuinigingen op cultuur raken veel steden buiten de Randstad.

Top-10 Aantrekkelijke steden:

1. Amsterdam
2. Utrecht
3. Amstelveen
4. ‘s-Hertogenbosch
5. Haarlem
6. Den Haag
7. Nijmegen
8. Amersfoort
9. Alphen aan den Rijn
10. Leidschendam-Voorburg

Bron: Binnenlands Bestuur
 

 

Deel dit artikel