Nieuws

Voorstel internationale norm voor voetgangersbruggen

Voetgangersbruggen kunnen in belangrijke mate bijdragen aan verbetering van de verkeersafwikkeling tussen delen van een stedelijke zone die worden gescheiden door drukke verkeerswegen, of andersoortige barrières. NEN roept belanghebbenden op om mee te praten over de opstelling van een internationale norm.

Een voetgangersburg draagt bij aan verbetering van de veiligheid voor het voetgangers en fietsverkeer, helpt invaliden makkelijker over grote barrières heen en verbetert ook de afwikkeling van het andere verkeer. Het is de bedoeling dat in de norm eisen en/of karakteristieken worden opgenomen waarom ergens zo'n brug kan of moet worden geplaatst, voor welke gebruikers hij bruikbaar moet zijn, hoe die moet worden vormgegeven en welke andere functies hij ook nog kan of moet vervullen. Naast het stellen van eisen en karakteristieken is een norm ook een belangrijk kennisdocument. Factoren die een rol spelen bij dit onderwerp lopen uiteen van verkeerskundig, menselijke fysieke eigenschappen, architectuur, stedenbouwkundig, economisch, sociaal, tot milieu. Een voetgangersbrug kan ook bijdragen aan de stedenbouwkundige vormgeving en kan op zichzelf weer een landmark in de stad zijn. De locatie van voetgangersbruggen moet in de eerste plaats zijn gericht op voetgangers. Alleen zo zullen ze maximaal worden gebruikt.


Deelname aan de opstelling van deze norm is van belang voor overheidsinstanties (ambtelijk, politiek), verkeerkundige-, architecten- en ontwerpbureau's, onderzoeks- en onderwijsinstellingen, bouwbedrijven (prefabindustrie), transporteurs, belangenorganisaties van bijv. voetgangers, fietsers, gehandicapten, ondernemers, bewoners, e.a.


Als er vanuit Nederland voldoende belangstelling is kan een Nederlandse spiegelcommissie worden opgericht van waaruit rechtstreeks als Participating member kan worden deelgenomen aan de opstelling van deze ISO-norm, of er kan alleen als Observing member commentaar geleverd worden.


Bent u geïnteresseerd in deelname aan de opstelling van deze ISO-norm, of u wilt commentaar leveren als observer, stuur dan een e-mail aan  Leendert Buth van de NEN , Consultant Bouw & Installatie, telefoon (015) 2 690 151.

Deel dit artikel