Nieuws

Geld beschikbaar voor groen en opvang regenwater in Rotterdam

Inwoners van gemeente Rotterdam kunnen vanaf 1 januari 2020 subsidie krijgen voor de aanleg van meer groen of het opvangen van regenwater. Op deze manier wil de gemeente de stad wapenen tegen de gevolgen van extreme weersomstandigheden.

Rotterdamse inwoners kunnen bijvoorbeeld subsidie krijgen voor het vergroenen van tuinen of (dak)terrassen, het afkoppelen van de regenpijp van het riool en het opvangen van regenwater. Deze subsidie is hard nodig, want slechts 40 procent van de Rotterdamse grond is eigendom van de gemeente. "Met de subsidie kunnen we samen zorgen voor een stad die bestand is tegen de steeds meer voorkomende extreme weersomstandigheden", aldus wethouder Bert Wijbenga. 


Hoe meer regenwater bij hevige buien wordt opgevangen, hoe minder wateroverlast en waterschade er kan ontstaan. Daarbij raakt het riool bij een hoosbui minder snel overbelast, neemt groen beter water op en houdt het minder warmte vast bij zomers weer. De subsidiebedragen zijn als volgt ingedeeld: 

- 500 euro per toegevoegde kubieke meter waterberging
- 5 euro per toegevoegde vierkante meter afgekoppeld wateroppervlak
- 10 euro per toegevoegde vierkante meter groenoppervlak


Een combinatie van bovenstaande maatregelen is mogelijk. Het maximale subsidiebedrag is 50.000 euro per aanvraag. 

Deel dit artikel