Nieuws

IPO presenteert rekenmodel lichtvervuiling

Namens de gezamenljke provincies presenteert het Interprovinciaal Overleg (IPO) een rekenmodel voor het berekenen van de invloed van verlichting op de omgeving en de effecten van maatregelen aan lichtbronnen in een bestaande situatie. Met deze software heeft Nederland een wereldprimeur.

IPO presenteert rekenmodel lichtvervuiling

 

Het gaat om lichtbronnen als openbare verlichting, kassen, sportverlichting, reclameverlichting en gevelverlichting. Het rekenmodel kan ondersteunen bij het maken van beleid voor gebiedsontwikkeling en –inrichting en bij vergunningverlening. Het rekenmodel is kosteloos en bestemd voor provincies, gemeenten en milieudiensten, maar ook voor advies- en ingenieursbureaus. Het ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) is medefinancier.

Waarom dit rekenmodel?


De bewustwording over lichtvervuiling maakte dat beleidsmakers, uitvoerders zoals vergunningverleners, en wegbeheerders, een instrument wilden om de effecten van lichtbronnen op de omgeving te kwantificeren en voorspellen. Het gebruik van kunstlicht is in ons land substantieel toegenomen. Lange tijd is licht geassocieerd met positieve gevoelens zoals veiligheid en gezelligheid, terwijl duisternis verbonden werd met zaken die het daglicht niet konden verdragen. De laatste jaren is er een kentering gaande. Duisternis wordt ‘herontdekt’ als oerkwaliteit, die net als rust en stilte bescherming verdient. Daarnaast groeit het bewustzijn dat licht niet altijd en overal gewenst is. Kunstlicht heeft ’s nachts een verstorende werking op mensen, dieren en planten. Bovendien kost het veel energie. De satellietbeelden, waarop te zien is dat Europa en met name Nederland ’s nachts baden in een zee van licht, roepen bij veel mensen bezorgdheid op.
          

Meer informatie


Zie verder de snelstartgids. De software kunt u downloaden via deze link. Voor nadere inhoudelijke informatie over dit rekenmodel kunt u contact opnemen met de trekkers van het project, mevrouw Marian van Asten van de provincie Utrecht (via afdeling Communicatie, Marlies Verhoef T: 030-2582007) of de heer Wim Gerritsen van de provincie Overijssel (T: 038-4997507).

Download hier de Snelstartgids Rekenmodel Licht

 

 

 

 

Deel dit artikel