Nieuws

Maastricht verbetert aanloopstraten

Maastricht gaat de kwaliteit in de aanloopstraten verder verbeteren. Dat stelt het college van burgemeester en wethouders naar aanleiding van het BRO rapport ‘Aanpak kwaliteitsverbetering aanloopstraten Maastricht’.

Maastricht verbetert aanloopstraten

Kwaliteitsverbetering


Het onderzoeksbureau BRO stelde in opdracht van de gemeente en centrummanagement een plan van aanpak op voor de aanloopstraten aan de hand van eerder onderzoek uit 2010. Het college onderschrijft de strekking van het rapport. In samenwerking met het centrummanagement en de ondernemers in de clusters werkt de gemeente de aanbevelingen verder uit.


Begin gemaakt


Begin 2010 maakte de gemeente al een start met het verbeteren van de kwaliteit van de aanloopstraten. Het meest urgente cluster Brusselsestraat en omgeving werd aangepakt. De veranderde economische omstandigheden vormden aanleiding voor de gemeente om de kansen en bedreigingen van de verschillende clusters van aanloopstraten te laten onderzoeken. Op basis daarvan kunnen de nieuwe investeringen worden bepaald.
 

Keuzes maken


Voor alle clusters gezamenlijk wordt geconcludeerd dat het commerciële aanbod licht afneemt, het aantal horecazaken krimpt en de leegstand zich heeft gestabiliseerd. De detailhandelssector groeit, in aantal winkels en in m2. BRO concludeert verder dat er grote verschillen zijn tussen de clusters. Zo is bijvoorbeeld de leegstand fors toegenomen in de Sint Pieterstraat en omgeving, maar fors gedaald in de Rechtstraat en Hoogbrugstraat. Volgens BRO is het niet realistisch de commerciële functies in alle clusters te handhaven. “Er zijn kansrijke en niet-kansrijke locaties, keuzes moeten worden gemaakt,” zo stelt het rapport.   


Kansrijke clusters


BRO wijst in het rapport drie clusters aan als kansrijk: Brusselsestraat / Grote Gracht, Rechtstraat / Hoogbrugstraat, Sint Pieterstraat en omgeving. Aan deze clusters wil de gemeente prioriteit geven. De commerciële activiteiten moeten in deze drie clusters worden geconcentreerd. Maatregelen die worden voorgesteld, zijn de inzet van winkelstraatmanagement, investeren in de openbare ruimte of het actief sturen op bestemmingen. Het college geeft aan de voorgestelde aanbevelingen en maatregelen te gebruiken als ‘gereedschapskist’ bij de aanpak van de clusters. In de niet kansrijke gebieden wordt samen met ondernemers nagedacht over alternatieve perspectieven.


Samenwerken


Voor het slagen van de aanpak van de aanloopstraten is het belangrijk dat betrokken partijen goed samenwerken. Volgens BRO gebeurt dat tot op heden onvoldoende. Zo is de samenwerking tussen ondernemers en vastgoedeigenaren sterk verschillend per cluster. In de gesprekken die BRO heeft gevoerd vragen ondernemers bovendien om een meer proactieve en meedenkende houding van de gemeente. Zo moet de gemeente ruimte bieden aan bijzondere winkelconcepten en vernieuwende initiatieven van de markt. Ook moet de coördinatie tussen de afdelingen beter. Inmiddels is de gemeente gestart met het verbeteren van deze punten. Voor de gehele aanloopstratenproblematiek wordt een projectgroep opgericht. Hieraan nemen in elk geval deel: gemeente, centrummanagement, ondernemers en vastgoedeigenaren (Verenigingen van Eigenaren Binnenstad Maastricht). De raadscommissie Economische en Sociale Zaken bespreekt het rapport in januari 2013.

 

 

 

Deel dit artikel