Nieuws

Richtlijn Lichthinder helpt bij het inplannen van gedoseerde verlichting

De vernieuwde richtlijn Lichthinder van de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV) helpt bij het inplannen van gedoseerde verlichting zonder overlast voor mens en omgeving en is nu beschikbaar voor iedereen die te maken heeft met verlichting in de openbare ruimte.

Dankzij led is verlichten steeds goedkoper geworden. Het feit dat het goedkoop lijkt, maakt dat het te vaak voorkomt dat in en op kassen, kantoorgebouwen, etalages, wegen en reclameborden het licht de hele nacht blijft branden. Op de ene plek wordt de natuur ontregeld door al dat licht, op andere plekken ondervinden omwonenden er hinder van of kan het zelfs schadelijk zijn voor de gezondheid.

Houvast

Meer licht is niet altijd beter. Het brede aanbod van kunstlichttoepassingen maakt het voorkomen van lichthinder niet simpeler. Van kantoren tot openbare ruimte en van gezondheidszorg tot sportvelden, voor elke sector zijn er normen en richtlijnen.

Tel daarbij op de eisen van omwonenden en verkeersdeelnemers, het beschermen van flora en fauna én de specifieke projecteisen; dan is een heldere (vernieuwde) richtlijn geen overbodige luxe. De richtlijn biedt een stevig houvast voor iedereen die met openbare verlichting te maken heeft. Daarnaast biedt NSVV jaarlijks workshops Lichthinder aan, waarin de deelnemers nog meer handvatten krijgen aangereikt om de richtlijn zelfstandig en correct in de praktijk toe te kunnen passen.

Actueel en compleet

Twee jaar lang werkte de commissie Lichthinder van NSVV aan de vernieuwde richtlijn. Deze is nu volledig geactualiseerd op basis van maatschappelijke en technische ontwikkelingen. De richtlijn is aangevuld met maatregelen om lichthinder door lichtuitstraling van gebouwen en door reclameverlichting te voorkomen. De richtlijn is verkrijgbaar via de website van NSVV

Lees ook: Licht op Landschap onderzoekt hoe dieren omgaan met lichtintensiteit

Deel dit artikel