Gerichte bestrijding Japanse duizendknoop in Zwolle

donderdag 8 juli 2021
De Japanse duizendknoop is een probleem in veel landen in Europa en helaas ook in Zwolle. Om de plant te bestrijden hebben de gemeente Zwolle en ROVA op basis van proeven een Zwolse aanpak uitgewerkt: handmatig rooien, afgraven en elektromethode blijkt het meest effectief voor Zwolle.

Om de Japanse duizendknoop te bestrijden is de gemeente Zwolle in samenwerking met ROVA in het najaar van 2019 begonnen met proeven om te onderzoeken welke aanpak het beste werkt.

Beste aanpak
Wethouder Monique Schuttenbeld: “De Japanse duizendknoop vermeerdert zich gemakkelijk en verdringt onze inheemse planten. Dit is niet goed voor de biodiversiteit. Bovendien kan de plant door de enorme groeikracht van de wortels grote schade veroorzaken aan bestratingen, wegen, riolering en funderingen van gebouwen. Dit willen we zoveel mogelijk voorkomen natuurlijk. Om op grote schaal de Japanse duizendknoop te bestrijden is voor Zwolle het handmatig rooien in combinatie met afgraven van de Japanse duizendknoop het meest effectief”.

Op sommige locaties, met bijvoorbeeld taluds, is elektromethode beter om in te zetten. Bij deze methode wordt de plant onder stroom gezet met wel 5000 volt, waardoor de plant wordt gekookt en kapot gaat. Op plekken waar bestrijding sneller gewenst is, wordt ingezet op het zeven van de grond of een combinatie van het zeven en verhitten van de grond. Omdat deze methode relatief duur is, wordt dit beperkt ingezet in Zwolle.

Ervaringen uit de proef
Op twaalf locaties hebben de gemeente Zwolle en ROVA verschillende bestrijdingsmethoden toegepast om te onderzoeken welke methode het beste werkt. Uit evaluatie blijkt dat de groeiplaats van Japanse duizendknoop bepalend is voor de te kiezen methode. De plant haalt de groeikracht uit de enorme reserves die opgeslagen liggen in de wortels (wortelknollen). Om de plant te bestrijden is het belangrijk om de wortels weg te nemen of op zijn minst goed te beschadigen. Uit de proeven is gebleken dat een aantal methodes, zoals behandelen met kokend water of het onder water zetten van de plant, minder of niet effectief is om in te zetten in Zwolle. Deze worden daarom niet meer ingezet.

Zelf verwijderen en melden
Wanneer Zwollenaren zelf een Japanse duizendknoop in de tuin hebben adviseert de gemeente om deze uit de tuin met wortel en al te verwijderen en bij het restafval te doen. De plant moet niet bij het gft-afval, want dan kan de plant zich weer via compost in de buitenruimte en tuinen verspreiden. Mocht de plant al lang in de tuin staan en een grote oppervlakte beslaan, is het beter om een expert in te schakelen.

Op dit moment is de Japanse duizendknoop op 232 plekken in de Zwolse openbare ruimte in kaart gebracht. De locaties en tips voor Zwollenaren over de bestrijding zijn te zien op de website www.zwolle.nl/duizendknoop. Bewoners kunnen de plant op andere plekken in de stad melden via de genoemde website of telefonisch via 14038.

 

Meer artikelen met dit thema

Noord-Brabant maakt werk van verduurzamen bedrijventerreinen

2 aug om 17:05 uurtimer3 min
De provincie Noord-Brabant geeft een impuls aan verduurzaming en vergroening van bedrijventerreinen.
Lees verder »

Almere werkt aan een groene, gezonde stad voor de toekomst

26 jul om 14:23 uurtimer4 min
Hoe combineer je de groei van een stad met een kwaliteitsimpuls voor je groenblauwe leefomgeving? Voor deze grote…
Lees verder »

Goed beheer van speelruimte begint met een goed plan

22 jul om 15:49 uurtimer3 min
De ene gemeente heeft 10 speelplekken in beheer, de ander 100 of meer dan 1000. Bureau Speelplan komt in veel…
Lees verder »

Wanneer klopt het verhaal weer?

15 jul om 08:00 uurtimer5 min
Over de mogelijkheden die de circulaire economie biedt voor het beheer van de openbare ruimte.
Lees verder »

Onderzoek naar duurzame water- en ecosystemen voor klimaatrobuust stedelijk groen

12 jul om 08:28 uurtimer8 min
Vergroening van steden wordt steeds vaker toegepast als maatregel tegen hitte. Maar vergroening vergroot ook de…
Lees verder »

Column Chantal Verspaille: Ommekes

6 jul om 16:08 uurtimer3 min
Chantal Verspaille is schepen in een Vlaamse stad. Ze vertelt in ieder magazine over haar belevenissen.
Lees verder »

Bijen-vriendelijke beplanting. Al eens aan gedacht?

6 jul om 14:23 uurtimer3 min
Jaap Molenaar is directeur van het Bijen educatiecentrum van de Bijenstichting. In zijn expertcolumn roept hij op…
Lees verder »

Budgetbeheer, duurzaamheid en veiligheid

30 jun om 16:13 uurtimer5 min
De media staan bol van berichten over bezuinigingen bij gemeenten door de coronacrisis. Zo schrijft De Volkskrant…
Lees verder »