Noord-Brabant maakt werk van verduurzamen bedrijventerreinen

maandag 2 augustus 2021
timer 3 min
De provincie Noord-Brabant geeft een impuls aan verduurzaming en vergroening van bedrijventerreinen.

"Duurzame bedrijventerreinen zijn een belangrijke voorwaarde voor een toekomstbestendige economie en een goed woon- en vestigingsklimaat. Daarnaast kan de verduurzaming van bedrijventerreinen een substantiële bijdrage leveren aan onder andere de energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie en stikstofreductie. Daarom wordt er door veel verschillende partijen hard gewerkt aan de verduurzaming van bedrijventerreinen", zo klinkt het vanuit de provincie.

Bedrijventerreinen hebben vaak te maken met hittestress. Door integraal en gebiedsgericht te werken kunnen slimme oplossingen bedacht worden die impact hebben op meerdere thema's. Zo vangen groene daken niet alleen water op, ze koelen ook de omgeving en maken daarmee zonnepanelen efficiënter. En door lokaal (rest)materiaal te hergebruiken wordt energie bespaard en CO2- en stikstofuitstoot voorkomen.

Dertien terreinen

De provincie geeft nu bedrijven bedrijventerreinen verspreid over heel Brabant de kans om te verduurzamen. De terreinen zijn gekozen vanwege de grote opgave die er ligt én de kansen die dit met zich meebrengt om impact te maken. Zo zijn de geselecteerde terreinen samen goed voor 65 procent van het energieverbruik op Brabantse bedrijventerreinen.

Het verduurzamen van de Brabantse bedrijventerreinen heeft de projectnaam Grote Oogst meegekregen. Het project start met verkennende gesprekken met de lokale overheden, parkmanagement en andere organisaties. Gedeputeerde Erik Ronnes, Ruimte, zegt erover: "in deze gesprekken, met zoveel mogelijk betrokken partijen, komen de belemmeringen en kansen in beeld op deze dertien terreinen. Als je dat in beeld brengt, kun je ook zien welke behoeften er zijn. En voor de provincie ligt er dan een duidelijke rol om de lokale partners te ondersteunen in hun eigen ambities in de transitie naar een duurzame economie en een duurzame omgeving." 

Meer artikelen met dit thema

flash_onNieuws

Vakbeurs Openbare Ruimte: denken in oplossingen

4 okt om 10:35 uur
De laatste maanden hebben we te maken met bijzonder veel uitdagingen in de openbare ruimte. Denk alleen al aan de…
Lees verder »
descriptionArtikel

Co-creatie in de openbare ruimte: van idee tot werkelijkheid

3 okt om 12:19 uur
Voor het ontwerp van projecten in de openbare ruimte is veel verschillende expertise nodig want er worden veel…
Lees verder »

Vakbeurs Openbare Ruimte, Focus Op: Vandersanden

3 okt om 12:12 uur
Wat zijn uw routes naar morgen? 
Lees verder »

Vakbeurs Openbare Ruimte, Focus Op: Van Berkel

3 okt om 12:03 uur
Oplossingen voor een groene stad.
Lees verder »

Vakbeurs Openbare Ruimte, Focus Op: Struyk Verwo Infra

3 okt om 11:55 uur
Struyk Verwo Infra is in Nederland marktleider in de publieke bestrating. Straatbepalend in producten, oplossingen…
Lees verder »

Vakbeurs Openbare Ruimte, Focus Op: PUTkast

2 okt om 13:39 uur
Nieuwe naam en nieuwe zuilen : PUTkast techniek wordt Buitenkast techniek.
Lees verder »

Vakbeurs Openbare Ruimte, Focus Op: Pol Heteren

2 okt om 13:32 uur
Nabasco®Sign is ons biobased verkeersbord dat bestaat uit Nederlands riet, kalk en hars. Er wordt bij de…
Lees verder »

Vakbeurs Openbare Ruimte, Focus Op: Paavo

2 okt om 13:25 uur
Naast de bekende roep om meer openbare toiletten in dorpskernen en stedelijke gebieden, is er in Nederland een…
Lees verder »