Plastic en papier apart in de afvalbak

maandag 30 juli 2012
timer 2 min
Gemeente Schoon, een VNG-programma dat door Angentschap NL en NVRD wordt uitgevoerd, onderzoekt samen met de Gewestelijke Afvalstoffen Dienst Gooi en Vechtstreek (GAD) en de gemeenten Huizen en Weesp of scheiden van plastic, papier en restafval op straat ook zin heeft.

Plastic en papier apart in de afvalbak

Speciale prullenbakken

Gemeente Schoon is een VNG-programma dat wordt uitgevoerd door Agentschap NL en NVRD (brancheorganisatie voor gemeenten gericht op het beheer van afval). In het kader van de aanpak van zwerfafval start deze zomer de proef met gescheiden afvalinzameling via speciale prullenbakken op straat. De proef met de prullenbakken vindt plaats in 4 pilot gebieden in Weesp en Huizen. Via de prullenbakken kunnen kunststof verpakkingen, oud papier en restafval gescheiden worden aangeboden.

Vragen beantwoorden

Gooien mensen het afval netjes in de daarvoor bestemde bak? Worden de straten er schoner van? En is het ingezamelde afval te recyclen? “Dit soort vragen willen we in de pilots in Weesp en Huizen beantwoorden”, zegt Inger van Gelderen, coördinator Regionale samenwerking Zwerfafval bij de GAD.


Eerdere ervaringen

In het onderzoek nemen de initiatiefnemers ervaringen mee van plekken waar afval al gescheiden wordt ingezameld. Dit gebeurt al op enkele NS-stations en op luchthaven Schiphol. Bureau Milieu & Werk B.V., dat de pilot in Weesp en Huizen uitvoert, wees een aantal locaties aan voor de pilot. "Er komen gescheiden bakken in de winkelgebieden, op het Huizerstrand en bij scholen", zegt Van Gelderen.

Nulmeting

In de pilotgebieden is eerst een nulmeting gedaan. “Dan kunnen we straks vergelijken of het daadwerkelijk schoner is geworden", aldus Van Gelderen. Beide gemeenten werken met een eigen stijl afvalbakken en gaven hun leveranciers opdracht een nieuwe bak te ontwerpen voor de drie afvalstromen. In Weesp is dat Koninklijke Bammens en in Huizen firma Grijsen park en straatdesign.

Resultaten monitoren

De gemeenten gaan de locaties tot en met december monitoren: het gebruik wordt geregistreerd, het afval gewogen en gesorteerd en er wordt nagegaan hoe schoon het in de omgeving is. Verder bevragen ze onder meer het winkelpubliek en scholieren om na te gaan of hun beleving over het scheiden van afval door de proef verandert. Op 10 oktober presenteren de initiatiefnemers tijdens het Zwerfafvalcongres van Gemeente Schoon een tussentijdse rapportage. Slaagt de pilot, dan wordt gekeken of er meer van dezelfde afvalbakken in de regio komen.

Meer artikelen met dit thema

Vermindering geluidsniveau dankzij stille straatklinkers

10 jun om 11:50 uurtimer3 min
Een experiment met stille straatklinkers in de Rotterdamse wijk Overschie toont veelbelovende resultaten. De…
Lees verder »

Slimme én toegankelijke openbare ruimte

7 jun om 12:02 uurtimer4 min
Toen ik het thema van deze uitgave vernam, slimme openbare ruimte, buitelden er direct allerlei dromen, wensen,…
Lees verder »

Column Chantal Verspaille: Meerjarenplan

4 jun om 13:07 uurtimer2 min
Chantal Verspaille is schepen in een Vlaamse stad. Ze vertelt in ieder magazine over haar belevenissen.
Lees verder »

Publicatie over vergroenen bedrijventerreinen met inspirerende voorbeelden

27 mei om 14:45 uurtimer2 min
Stichting Steenbreek en de provincie Zuid-Holland maken werk van het vergroenen van bedrijventerreinen. Een eerste…
Lees verder »

Veilig en schadevrij parkeren van e-bikes

27 mei om 11:01 uurtimer2 min
Het aandeel elektrische fietsen groeit enorm in Nederland. De elektrische fiets wordt steeds vaker gebruikt als (…
Lees verder »

Slimme afvalbak zorgt voor efficiënte afvalverzameling

26 mei om 12:29 uurtimer5 min
De WasteMate is een slimme en duurzame afvalbak werkzaam op basis van zonne-energie. De data gedreven afvalbak…
Lees verder »

Ondergrondse aansluitingen zorgen voor duurzaam beheer openbare ruimte

20 mei om 00:00 uurtimer2 min
PowerPut is een door CBM Montfoort ontwikkeld totaalconcept om de klant beter te ondersteunen in de verduurzaming…
Lees verder »

Methode brengt klimaatadaptief vermogen van een ontwerp in kaart

19 mei om 11:29 uurtimer3 min
We staan voor een enorme uitdaging: klimaatverandering. We krijgen steeds meer te maken met klimaatopgaven als…
Lees verder »