Project

Eerste 'Modder aan je broek' speelplek in Lelystad

Eerste ‘Modder aan je broek’ speelplek in Lelystad Recent is in Lelystad ‘De Spettertuin' geopend. Het is de eerste van zes groene speelplekken binnen het project ‘Modder aan je broek’ van Landschapsbeheer Nederland. Binnenkort worden ook in woonwijken in Middelburg, Groningen, Enschede, Arnhem en Leeuwarden speelplekken gerealiseerd.

Eerste ‘Modder aan je broek’ speelplek in Lelystad

{igallery 147}

Eerste ‘Modder aan je broek’ speelplek in Lelystad

Recent is in Lelystad ‘De Spettertuin' geopend. Het is de eerste van zes groene speelplekken binnen het project ‘Modder aan je broek’ van Landschapsbeheer Nederland. Binnenkort worden ook in woonwijken in Middelburg, Groningen, Enschede, Arnhem en Leeuwarden speelplekken gerealiseerd.

De Spettertuin


Tijdens de officiële opening van de speelplek in het Woldbos werden de nieuwe naam en het logo van 'De Spettertuin' bekend gemaakt. Beide werden bedacht door leerlingen van omliggende basisscholen die meededen aan de georganiseerde prijsvraag. De Spettertuin werd door de gemeente Lelystad en Landschapsbeheer Flevoland gerealiseerd in samenwerking met een aantal scholen. Landschapsbeheer Nederland legt in het kader van het project 'Modder aan je broek' in totaal zes natuurlijke speelplekken aan in woonwijken.

Ravotten in de bebouwde kom


Door stedelijke uitbreidingen, een hoge bebouwingsdichtheid in wijken en dorpen, toename van het aantal bedrijventerreinen en intensivering van het wegennetwerk, is veel groene ruimte in de woonomgeving verdwenen. Omdat groene speelruimte voor kinderen heel belangrijk is, heeft Landschapbeheer Nederland het project Modder aan je Broek opgestart. Het project brengt op een nieuwe manier de natuurlijke en avontuurlijke ravotplaatsen voor kinderen terug die steeds meer uit de bebouwde kom zijn verdwenen.

Zes keer ‘Modder aan je broek’


De ‘Modder aan je broek’ speelplek in Lelystad is de eerste die officieel is geopend. Midden in een woonwijk in Middelburg is de speelplek bijna af. In de volksbuurt Wielepolle (Leeuwarden) zijn ze begonnen met het participatietraject om van een groot grasveld midden in de anderzijds vooral stenen buurt, een groene speelplek te maken. In Tjuchum (Groningen),  Stroinkbos (Enschede) en Schuytgraaf (Arnhem) zijn de participatietrajecten inmiddels ook gestart. In tegenstelling tot Middelburg en Leeuwarden bevinden deze speelplekken zich meer aan de rand van de woonwijken.

Omwonenden betrekken


Het ontwerp en de aanleg wordt gedaan in nauwe samenwerking met de buurtbewoners, waaronder de kinderen in het bijzonder. Projectleider in Flevoland Margriet Brouwer: “Enthousiasme in de buurt is een voorwaarde voor succes. Het is belangrijk om goed te omschrijven hoe de groene speeltuin eruit komt te zien én wat de ideeën erachter zijn. Dan kun je mensen meenemen.” In de directe omgeving ligt een moestuintjescomplex. De eigenaren waren in eerste instantie wat sceptisch over het plan voor De Spettertuin vanwege de angst dat de kinderen schade in de tuintjes zouden kunnen aanrichten. “Door ze nauw bij de plannen te betrekken, heeft die angst plaatsgemaakt voor enthousiasme”, vertelt Brouwer.

Participatie van scholen en kinderen


Samenwerking met een school of een kinderdagverblijf vergroot de kans op succes, is de ervaring van Brouwer. “Het is bijvoorbeeld prachtig als je een school kunt betrekken bij het ontwerp en de aanleg van de speelplek. Dan wordt het iets eigens.” Landschapsbeheer streeft ernaar de kinderen uit de buurt ook nadrukkelijk te betrekken bij het onderhoud van de speelplekken. “Een natuurlijke speelplek kan zich blijven ontwikkelen. Het is een proces. Tijdens werkdagen kunnen nieuwe elementen worden aangebracht. Zo kunnen kinderen spelenderwijs natuur leren kennen en onderhouden.”

Kennis opdoen over natuurlijk spelen


Op de langere termijn, wil Landschapsbeheer met de opgedane kennis, nog veel meer natuurlijke speelplekken aanleggen. Op steeds meer plekken in Nederland worden speeltuinen aangelegd met natuurlijke materialen, hoogteverschillen en volop mogelijkheden om lekker met zand, modder en water te knoeien. Met 'modder aan je broek' wil Landschapsbeheer Nederland de kennis over het realiseren van dit soort speelplekken vergroten, vertelt projectleider Mirjam Koedoot. “Wij kijken welke materialen geschikt zijn, maar ook hoe je een natuurlijke speelplek inpast in de omgeving en hoe je vanaf het begin burgers en lokale organisaties betrekt bij de ontwikkeling en het beheer en onderhoud.”

Samenwerking


Projectleider van Modder aan je Broek is Landschapsbeheer Nederland met de provinciale organisaties Landschapsbeheer in Zeeland, Flevoland, Groningen, Friesland, Overijssel en Gelderland. Daarnaast zijn de Stichting Oase, Buitenkans Participatieve Groenprojecten en Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappeij (KNHM) betrokken.Op lokaal niveau worden gemeenten, lokale organisaties en verenigingen betrokken bij de aanleg en beheer van de natuurlijke speelplaatsen. Het project wordt gefinancierd door het Ministerie van VWS, het VSB fonds en de Nationale Postcode Loterij.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mirjam Koedoot van Landschapsbeheer Nederland, 030-2345010.

Terug naar overzicht projecten >>>

 

Deel dit artikel