Project

Speelbos in Gijsbrecht van Aemstelpark

Vanuit het prestigieuze project Zuid-As was een budget vrijgekomen om elders te besteden ‘ter compensatie van de overlast en het natuurverlies...’ Met dit geld is, naar wens van onwonenden, het Gijsbrecht van Aemstelpark heringericht als speelbos.

Speelbos in Gijsbrecht van Aemstelpark

{igallery 73}

Speelbos in Gijsbrecht van Aemstelpark

Het Gijsbrecht van Aemstelpark in het Amsterdamse stadsdeel Zuideramstel, is de ecologische verbin-dingszone tussen het Amstelpark en het verderop gelegen Amsterdamse Bos. Vanuit het prestigieuze project Zuid-As was een budget vrijgekomen om elders te besteden ‘ter compensatie van de overlast en het natuurverlies...’.  Met dit geld is, naar wens van onwonenden, het Gijsbrecht van Aemstelpark heringericht als speelbos.

Zones


Het park is onder te verdelen in een drietal zones: de randzone, de binnenzone en de natte zone. De randzone omvat de oorspronkelijke bebossing (veel eikenbomen) en bosplantsoen. De binnenzone omvat het overige terrein met grasveldjes, bossages en bomen. De natte zone wordt gevormd door de waterpartijen en de rand er omheen. Omdat de bosrand tegen de openbare weg aanligt, werd op een aantal plekken een takkenwal gebouwd, om op die plekken de directe toegang tot het park te belemmeren. Van de andere kant kunnen kinderen in hun spel niet plotseling de weg opschieten. De diverse voetpaden in de randzone geven toegang tot het bos en de vele speelmogelijkheden. In die randzone zijn ook twee open plekken gecreëerd met houten zitelementen, die dienst kunnen doen als buitenklas of het houden van een kinderpartijtje.

Water en groen


Er werd een grote waterplas aangelegd met een oppervlak van 2000 vierkante meter die via de singel met open water in verbinding staat. In piektijden met een grote toevoer van oppervlaktewater kan het Waterschap hier dus rekenen op een aanzienlijke vergroting van het buffervermogen.
Oorspronkelijk bestond het Gijsbrecht van Aemstel park uit een bos met veel kastanjebomen van zo’n 40 tot 50 jaar oud, met daartussen grasvelden en het geheel omzoomd door dichte groene bos-sages. In het kader van de omvorming tot speelbos werden een aantal populieren gekapt, de bossa-ges uitgedund en gesnoeid. De vrij eenzijdige beplantingsopbouw heeft meer diversiteit gekregen door de aanplant van onder meer kastanje, berk, esdoorn en iep.

Speelaanleidingen


Om het park voor kinderen aantrekkelijk te maken, werden over het hele terrein speelplekken en -aanleidingen gecreëerd. De toestellen, gemaakt van Robinia hout – niet verduurzaamd Europees hardhout – en geleverd door Ovaal Speelconcepten te Holten.  In de grillig gevormde waterpartij in het park is in een ondiep deel een keienpad aangelegd, dat kinderen uitdaagt er over heen te balan-ceren zonder natte voeten te krijgen. De keienlijn voert naar een klein eilandje in de waterplas en via een andere route daar weer vandaan naar de vaste oever. Net zo aantrekkelijk voor kinderen is het steltenpad dat de vaste oever met het eiland verbindt en dat voor een deel op het droge en voor een deel in het water staat. Het pad bestaat uit lage en hoge palen van tamme kastanjehout: de lage om overheen te lopen en de her en der staande hoge exemplaren om je aan vast te houden. Van Ruiten-beek: “Ons streven is geweest om zoveel mogelijk materialen te hergebruiken. Wat in het project aan groen wordt gekapt, gesnoeid of anderszins verwijderd, wordt bijvoorbeeld elders weer hergebruikt. Als houtsnippers voor padverharding of als boomstam om op te zitten en te klimmen.”

U leest het uitgebreide artikel over het speelbos in het Gijsbrecht van Aemstelpark, inclusief interview met Martien van Ruitenbeek van Oranjewoud Realisatie, in de derde editie van Straatbeeld magazine.

Terug naar overzicht projecten >>>

 

Deel dit artikel