Project

Prijswinnend woongebied Hessenberg Nijmegen

Het woongebied Hessenberg met circa 190 nieuwe woningen is gerealiseerd op het voormalige van Gelderlanderterrein in de binnenstad van Nijmegen. BIQ stadsontwerp en AWG architecten tekenden voor de architectonische uitwerking en MTD landschapsarchitecten ontwikkelde het ontwerp voor de openbare ruimte. Hessenberg won de Architectuurprijs Nijmegen 2011.

Prijswinnend woongebied Hessenberg Nijmegen

{igallery 233}

Prijswinnend woongebied Hessenberg Nijmegen

Het nieuwe woongebied Hessenberg met circa 190 nieuwe woningen is gerealiseerd op het voormalige van Gelderlanderterrein in de binnenstad van Nijmegen. BIQ stadsontwerp en AWG architecten tekenden voor de architectonische uitwerking en MTD landschapsarchitecten ontwikkelde het ontwerp voor de openbare ruimte. Hessenberg is het winnende project van de Architectuurprijs Nijmegen 2011.

Stedenbouwkundig plan Hessenberg


Het hele project is ontwikkeld in opdracht van de ontwikkelingscombinatie Hessenberg vof (Heijmans Vastgoed; Hendriks Bouw en Ontwikkeling). AWG architecten en MTD landschapsarchitecten waren verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het stedenbouwkundig plan, dat te beschrijven is als een fijnkorrelig patroon van compacte woonblokken, straten, stegen, hoven en pleinen dat direct gerelateerd is aan het historische stratenpatroon. Het in het plangebied aanwezige hoogteverschil van zo’n vier meter is gedramatiseerd en vormgegeven in drie afzonderlijke maaivelden; het laagste peil aan de Hessenberg, een tussenpeil en het peil van de historische bebouwing van het Weeshuis. In de bebouwing op de drie maaivelden zijn twee parkeergarages ingepast.

Ontwerp openbare ruimte


De openbare ruimte is sober vormgegeven, waarbij het aanwezige hoogteverschil in de oost-west richting wordt overbrugd met hellingbanen en van noord naar zuid middels trappartijen waarop het afstromende hemelwater zichtbaar wordt. Hiertoe zijn in de traptreden smalle goten uitgefreesd. De openbare ruimte rond het voormalige Weeshuis heeft een kloosterachtige sfeer gekregen met semi-openbare, ommuurde tuinen en een natuurstenen verharding. Het entreeplein aan de Hessenberg vormt het hart van het woongebied met een brede natuurstenen trap naar het Weeshuis; het plein vormt een brandpunt van activiteiten binnen het gebied.

Oordeel vakjury Architectuurprijs Nijmegen 2011


De vakjury van de Architectuurprijs Nijmegen 2011, onder voorzitterschap van Nico Nelissen, was unaniem in haar oordeel over De Hessenberg. ‘De jury is zeer onder de indruk van dit rigoureuze, strenge en toch ingetogen binnenstedelijke plan, dat zich als een sterk statement in het stadssilhouet manifesteert. De kracht van het plan zit vooral in het feit dat de architectuur ondergeschikt is gemaakt aan het belang van de stedelijke structuur. De deels verschillende architectuurtalen binnen het project verwijzen naar de mening van de jury naar voor Nijmegen karakteristieke architectuurtalen, die terug te vinden zijn in Nijmegen als monumentenstad en Nijmegen als wederopbouwstad. De jury waardeert de bijdrage die dit project levert aan de kwalitatieve verhoging van het binnenstedelijke woon- en leefklimaat, als ook de bijzondere wijze waarop dit project in samenspraak met alle partijen tot stand is gekomen.”

Terug naar overzicht projecten >>>

 

Deel dit artikel