Project

Definitief ontwerp stationsplein Hengelo

Het college van burgemeester en wethouders van Hengelo heeft ingestemd met het definitieve ontwerp voor het nieuwe stationsplein. De gemeente wil graag een plein met veel banken en groen, dat ruim 6 miljoen euro gaat kosten.

Definitief ontwerp stationsplein Hengelo

{igallery 173}

Definitief ontwerp stationsplein Hengelo

Het college van burgemeester en wethouders van Hengelo heeft ingestemd met het definitieve ontwerp voor het nieuwe stationsplein. De gemeente wil graag een plein met veel banken en groen, dat ruim 6 miljoen euro gaat kosten.

Nieuwe fietsenstalling


De provincie Overijssel en de Regio Twente dekken deze kosten. De huidige fietsenstalling maakt plaats voor een nieuwe; een investering van anderhalf miljoen euro. Het is nog niet duidelijk wie dat gaat betalen. Over een paar maanden wordt begonnen met de aanleg van het nieuwe stationsplein. De werkzaamheden duren waarschijnlijk tot eind 2012.

Hart van Zuid


Het Stationsplein van Hengelo wordt ingericht naar een ontwerp van Karres en Brands landschapsarchitecten. Karres en Brands is als ontwerper van de openbare ruimte betrokken bij de ontwikkeling van het herstructureringsgebied Hart van Zuid. In aansluiting daarop tekende het bureau het ontwerp voor het nieuwe stationsplein aan de centrumzijde.

Nieuw gezicht


Het Stationsplein vormt met de oplevering van de verbouwing van het bestaande station een nieuw gezicht voor de stad en vormt de schakel tussen de binnenstad en het herstructureringsgebied Hart van Zuid, aan de zuidzijde van het station. Aan de zuidzijde (Industrieplein) is reeds een begin gemaakt met de aanleg van een tijdelijke inrichting, vooruitlopend op een definitieve herinrichting.

Verbinding


Op het Stationsplein manifesteren zich verschillende vervoersfuncties: de trein, de bus en de taxi. Het busstation zal, hoewel er meer bussen gaan halteren, volgens een veel compacter model worden opgenomen op het plein dan nu het geval is. In het ontwerp legt Karres en Brands de busperrons en rijbanen parallel aan het spoor. Hierdoor ontstaat er een duidelijkere verbinding tussen het plein en het busstation en komt er meer pleinruimte voor het Rabotheater.

Visueel


Omdat het plein een warmere, herbergzamere uitstraling dient te krijgen, is gekozen voor een pleinbestrating van gebakken klinkers in een gemêleerde kleurenmix. Een deel van de busloper ligt op niveau met het plein. Hierdoor is een makkelijke en goed toegankelijke oversteek te maken door de voetganger en wordt de busloper visueel een onderdeel van de pleinvloer. In de pleinbestrating wordt een loper aangegeven die het station, een taxiplaats en het busstation met elkaar verbindt.

Menselijke schaal


Op het plein staan groepen bomen, die zorgen voor een beschut gevoel en de pleinruimte een meer menselijke schaal moeten geven. Enkele lange houten banken bieden plaats aan de wachtende reizigers. Op het plein zal een waterelement opgenomen worden dat refereert aan het industriële verleden van Hengelo. Het plein wordt verlicht met hoge masten met spots, aansluitend op het Industrieplein aan de andere zijde van het spoor.

Samenwerking


Karres en Brands schakelde Bierman Henket architecten in voor het ontwerp van de abri’s en de overkapping van het busperron. In het ontwerp sluit Bierman Henket aan op het stationsgebouw van architect Schelling. Materialisering, hoogte en plaatsing van de dragende kolommen zijn afgestemd op de architectuur van dit monument.

Bron: Architectenweb
 

Terug naar overzicht projecten >>>

 

Deel dit artikel