Project

Interactieve kaarten voor succesvolle participatie in Gorinchem

In Gorinchem werd het hart van de stad herontwikkeld. Een herinrichtingsplan voor het Eind kwam tot stand in samenwerking met bewoners, winkeliers en passanten op basis van honderden reacties, ideeën en ervaringen.

Net als zo veel gemeenten wilde ook Gorinchem burgers betrekken bij het ontwikkelen van een nieuw plan voor het stadscentrum. Maar op traditionele bewonersavonden komen altijd dezelfde mensen. Vaak is het ook nog de gemeente die haar plannen op zo’n avond presenteert en waar de bewoners op mogen reageren. In Gorinchem werd dit anders aangepakt, met smarticipatie.

 

Het doel was met name een plan te maken voor het Eind dat breed gedragen werd. Dat lukt alleen als alle stakeholders hun ideeën terugzien in het plan. Het bedrijf Ruimteschepper kon hierin faciliteren, door burgers te betrekken bij het ruimtelijke proces. Interactieve kaarten spelen de hoofdrol.

Digitale kaart

Er werd gestart met een openingsbijeenkomst om de beleving van de openbare ruimte te inventariseren. En in een eerste enquête werd het publiek onder meer gevraagd wat prettige plekken zijn en war probleemsituaties zijn in het stadshart. Dat kon men aangeven op een digitale kaart, door groene en rode vlaggetjes te plaatsen op locaties die als positief of negatief werden ervaren.

 

“Instrumenten als Maptionnaire en MapTable’s zijn bevragingstools die tien keer zo veel reacties opleveren als een regulier participatietraject”, licht Douwe Blanksma van Ruimteschepper toe. “Ze zijn heel betaalbaar, besparen papier en doen een beroep op de ‘wisdom of the crowd’.

MapTables


Veel publiciteit

De start van het project ging gepaard met veel publiciteit: de krant werd benaderd en de gemeente verspreidde flyers onder bewoners. De wethouder ging in ‘veerbootsessies’ in gesprek met passanten; gedurende tien overtochten van elk 15 minuten werden ideeën op een zogenaamde MapTable losgelaten.

Speciale website

Op basis van de eerste inventarisatieronde maakte een ontwerpbureau schetsen voor verschillende scenario’s, die in een vervolgsessie met behulp van MapTables werden besproken. Hierbij kwam duidelijk de kracht van architectonische visualisaties en scenario’s naar voren. Alle plannen en inventarisaties werden gedeeld op een speciale website: www.eindgoedalgoedgorinchem.nl.

Het resultaat is een heringericht centrum dat zowel door burgers als gemeenteraad zonder enig bezwaar werd goedgekeurd.

Video

Bekijk hieronder een video van het participatietraject en reacties van bewoners. In Straatbeeld 1 van 2019 staat een interview met directeur Douwe Blanksma van Ruimteschepper. Deze editie kunt u downloaden in onze bibliotheek.

Deel dit artikel