Project

Waterbergende vijver verhelpt overlast in Tilburg

Bewoners nauw betrokken bij de herinrichting van het Tilburgse Stokhasseltpark.

Een lekke vijver met slechte waterkwaliteit zorgde voor overlast bij de gebruikers en omwonenden van het Stokhasseltpark in Tilburg. Dit was voor buurtbewoners aanleiding om handtekeningen in te zamelen en de Tilburgse politiek te vragen een nieuw plan op te laten stellen voor het gehele park. Het resultaat is een waterbergende vijver die niet alleen extra uitstraling geeft aan het park, maar ook de waterproblematiek oplost. 

Samen met bewoners en aannemers

Het plan werd vormgegeven door de gemeente Tilburg samen met de bewoners en BTL Advies.Waterberging, groene kwaliteit en gebruik / beleving van het park staan in het nieuwe plan centraal. Het ontwerp is volgens in een UAV-GC contract verder uitgewerkt en aanbesteed. Daarbij zijn de beoogde aannemers al vroegtijdig betrokken in het planproces om zo ook hun expertise in het plan te verwerken. 


Nu de vijver is aangelegd, is het de eyecatchervan het park. De vijver biedt ruimte om in pieksituaties 5000 m3 water te bergen en vertraagd weer af te voeren. Hierin wordt nu het water geborgen dat vroeger voor overlast zorgde in de aangrenzende woonwijk.De berging is gerealiseerd door ruimte te creëren tussen de waterdichte laag en de bovenzijde van de vijver. Door een rechtlijnig ontwerp en diverse schanskorven, is de relatie tussen park en vijver versterkt. Dit sluit aan bij het strakke patroon van het park en de wijk Stokhasselt

Waardevolle bomen

In het park waren heel veel bomen aanwezig. De waardevolle en toekomstbestendige bomen zijn ingepast in het ontwerp. Daarnaast zijn diverse nieuwe bomen, waterplanten, sierheesters en vaste planten opgenomen om het park een groene kwaliteitsimpuls te geven. Naast de ‘groene’ elementen zijn ook de paden opnieuw aangelegd, diverse banken neergezet om het park te kunnen beleven en enkele nieuwe speelvoorzieningen gerealiseerd.  


Nu de vijver klaar is en het park opnieuw is ingericht,is het park een buitenruimte geworden met vele functies en gebruiksmogelijkheden waar de bewoners van de aangrenzende wijk veel gebruik van maken. Komend voorjaar zullen de aangrenzende straten rondom het Verdiplein allemaal zijn aangesloten op de vijver en behoort ook daar de wateroverlast tot het verleden.  


U las zojuist een artikel uit Straatbeeld 05/2018. Lees meer van Straatbeeld in onze bibliotheek. 

Deel dit artikel