Artikel

Focus op circulariteit en slimme oplossingen

Circulair en smart solutions. Dat zijn de twee belangrijkste thema’s waar Jan Kuipers Nunspeet, onderdeel van VConsyst Outdoor, in 2020 mee te maken krijgt. Commercieel directeur Michel Middendorp vertelt hoe het bedrijf hierop inspeelt én een voortrekkersrol neemt.

Nu de samenleving steeds bewuster en duurzamer omgaat met de grondstoffen die onze aarde ter beschikking heeft, is het niet meer dan logisch dat duurzaamheid ook in het bedrijfsleven een steeds belangrijker thema wordt. Michel Middendorp merkt in de gesprekken die hij voert met opdrachtgevers dat de vraag naar milieuvriendelijker produceren en efficiënter beheren van de fysieke leefomgeving groeit. “Voor het fietsparkeren betekent dat dat we producten maken met minder materiaalverbruik, met FSC-hout of met staal waareen bepaald percentage gerecycled staal in is verwerkt. Daarnaast leveren we modulaire overkappingen en doen we onderhoud aan de producten zodat de levensduur wordt verlengd en de kwaliteit langer goed is.” 

Stap vooruit 

Waar in de praktijk opdrachtgevers niet altijd de duurzame keuze maken en er weinig budget is voorhet beheer en onderhoud van meubilair, wil Jan Kuipers Nunspeet liever gisteren dan vandaag die stap vooruit doen. Het kostenplaatje op korte termijn is echter nog steeds een belangrijke overweging in de aanschaf van producten en diensten. Zo heeftBammens twee cradle-to-cradle afvalbakken op de markt gebracht, maar blijkt dit toch nog een ondergeschikt argument te zijn voor opdrachtgevers. Dus zullen Jan Kuipers Nunspeet en Bammens vanuit eigen overtuiging circulair en duurzaam willen zijn.  


Jan Kuipers Nunspeetis lid van de Vereniging Straatmeubilair, waarvan Middendorp voorzitter is.Daar wordt, samen met andere marktpartijenbesproken hoe we circulariteit en duurzaamheid nog duidelijker naar de markttoe kunnen brengen. Samen krijg je tenslotte meer voor elkaar. Momenteel werken we aan een aanbestedingsleidraad of misschien een duurzaamheidsindex die het voor opdrachtgevers makkelijker maakt om in te schatten hoe duurzaam producten nu eigenlijk zijn. Op die manier kunnen ze het makkelijker opnemen in de aanbesteding.” 

Zorgen voor een betere wereld 

Voor Jan Kuipers Nunspeet zou het misschien wel eenvoudiger zijn om achterover te leunen en precies te doen wat de klant van ze vraagt. Niet als het aan Middendorp ligt. “Wij zijn ook mens en zijn begaan met het voortbestaan van onze planeet. En ondanks dat sommige politici ontkennen dat we een klimaatprobleem hebben, ben ik ervan overtuigd dat we niet onbeperkt grondstoffen aan de aarde kunnen blijven onttrekken. Misschien krijgen wij er nog niet mee te maken, maar wel de generatie na ons. Daarom willen wij zorgen voor een betere wereld. Doemdenkers zeggen misschien dat wij meer marge krijgen op duurzamere producten omdat die duurder zijn, maar een duurzamer product is echt niet altijd duurder. 


Middendorp denkt dat er nog wat tijd overheen gaat voordat alle gemeenten en andere opdrachtgevers de switch volledig gaan maken.“Maar je ziet wel duidelijk een beweging naar duurzamer inkopen.” Bovendien verwacht Middendorp dat er op korte termijn meer vraag komt naar fietsparkeeroplossingen in plaats van fietsparkeerproducten. En dat zou een grote weerslag kunnen hebben op de inrichting van de openbare ruimte, maar ook op de organisatie van Jan Kuipers Nunspeet. “Uiteindelijk willen wij altijd de beste oplossing bieden voor alle partijen. Dus een product met het minste materiaalverbruik, de sterkste constructie en het minste onderhoud. Dat lijkt een utopie, maar het dwingt ons wel om erover na te denken.Dat wordt mede ingegeven door de mening van de eindgebruiker die steeds zwaarder gaat wegen. Uiteindelijk willen we gewoon bijdragen aan een beter milieu. En eigenlijk doen we dat al. Met onze afvalbakken is het mogelijk om afval te scheiden en dus te recyclen. En met onze fietsparkeersystemen stimuleren we het gebruik van de fiets. Dat is een van de duurzaamste manieren van onszelf verplaatsen. 


Dit artikel is verschenen in Straatbeeld 06/2019. Lees meer van Straatbeeld in onze bibliotheek

Deel dit artikel