Artikel

Een nieuw schoolplein voor PCBO De Stek

PCBO De Stek in Amersfoort had de uitdrukkelijke wens het “versteende” schoolplein te veranderen in een groen, spannend en avontuurlijk plein.

Op dit plein moest genoeg ruimte zijn voor sport, fantasierijk en uitdagend spel én educatie. Met een eerste schetsontwerp door de opa van een leerling als basis, is een plein ontstaan waar veel scholen maar wat graag de beschikking over zouden willen hebben. 

Kinderland Speeltoestellen werd gevraagd het ontwerp uit te breiden, passend te maken binnen het gewenste karakter en met de voorkeur voor natuurlijke materialen en de aanwezige omgevingsfactoren. In samenwerking met Eric Douma landschapsarchitectuuruit Rotterdam, werd een ontwerp gemaakt. Robinia speeltoestellen, zwerfkeien, boomstammen, grondkeringen uit palissades en een nieuw multisport veldvormden samen met een spectaculaire netbrugde ingrediënten. Onderdeel van deze renovatie was een klimaatadaptieve oplossing voor het hemelwater. Hiertoe zijn naast het nieuwe sportveld grote grindkoffers aangebracht, waar het overtollige water naartoe wordt geleid om te bezinken. 


Op basis van dit ontwerp kreeg Kinderland Speeltoestellen de opdrachtdit schoolplein te realiseren. In juli van dit jaar werd dan ook druk gebouwd om de werkzaamheden nog voor de zomervakantie afgerond te hebben.Het eindresultaat is dan ook een multifunctioneel plein waar alle kinderen kunnen spelen. Vanaf nu nemen de kinderen het speelplein in gebruik. 


Dit artikel is verschenen in Straatbeeld 04/2019. Lees meer van Straatbeeld in onze bibliotheek

Deel dit artikel