Artikel

Groen en duurzaam Majoppeveld in stroomversnelling

Majoppeveld, het bedrijventerrein ten noord-oosten van Roosendaal en doorsneden door de snelweg A58 zet koers op een duurzame toekomst. De ondernemers van het bedrijventerrein nemen zelf het initiatief, ze zetten breed in op verduurzaming. Van circulaire bedrijfsprocessen tot energieopwekking en welzijn van de medewerkers.

Ook met de omgeving wordt samengewerkt; overschotten in energie bij omringende boeren wordt op het bedrijventerrein benut. Op het gebied van klimaat heeft de ondernemersvereniging idverde Advies (tot 1-10-2020 BTL Advies) gevraagd een masterplan op te stellen voor de vergroening van het bedrijventerrein.

Een toekomstperspectief met concrete uitgangspunten voor en door de bedrijven om gefaseerd de omvorming te realiseren. De opgave was breder dan alleen maatregelen om toekomstige klimaatveranderingen op te kunnen vangen. idverde Advies heeft de vele voordelen van een groene omgeving meegenomen in de planvorming. Een aantrekkelijk vestingsklimaat voor ondernemers, een gezond werkklimaat voor werknemers, een welkome omgeving voor bezoekers waren naast de mogelijkheden om wateroverlast, hitte en droogte te temperen, de pijlers bij het opstellen van het Masterplan. 

Doel van het masterplan is om zoveel mogelijk grijs oppervlak om te vormen naar groen oppervlak. De ondernemersvereniging heeft het onderhoud van de openbare ruimte overgenomen van de gemeente om met het budget meer kwaliteit te realiseren. Naast de openbare ruimte wil de vereniging de vele bedrijfsterreinen en gebouwen ook meenemen in deze koers. Daarvoor is draagvlak en initiatief bij de individuele ondernemers noodzakelijk. Zij moeten overtuigd worden van de nut en noodzaak om te willen investeren in een groen bedrijfsterrein. Om hierbij te helpen heeft idverde Advies een toolbox opgesteld met daarin voorbeelden van maatregelen waarmee ook de ondernemer profiteert van de voordelen van een groene omgeving. '


Het totale masterplan geeft aanleiding het karakter van Majoppeveld te versterken. idverde heeft het bedrijventerrein op basis van het onderliggende landschap en het huidige gebruik verdeeld in vijf deelgebieden met ieder een eigen karakteristieke uitwerking van maatregelen. In het deelgebied waar veel bezoekers komen bepalen vaste planten het beeld, terwijl in het gebied wat op de oorspronkelijke zandgrond ligt, juist wadi’s en kruidenrijke bermen het toekomstbeeld bepalen. 

Het masterplan is met enthousiasme ontvangen door de ondernemersvereniging. Met dit plan onder de arm overtuigen zij ondertussen gemeente en bedrijven om zich in te zetten voor de realisatie van deze groene toekomstvisie. Er zijn al ondernemers die concrete groenplannen op hun eigen terrein willen uitvoeren en de provincie ziet Majoppeveld als voorbeeldproject voor duurzame bedrijventerreinen. “Majoppeveld heeft de ambitie om één van de aantrekkelijkste bedrijvenparken van West-Brabant te worden”, zegt Pieter Wierckx, parkmanager Majoppeveld. “Middels een Toekomstbestendig activiteitenplan worden jaarlijks plannen concreet gemaakt en ingevuld. Majoppeveld heeft als één van de eerste bedrijvenparken een eigen energieplatform waarbij ondernemers aan elkaar energie leveren.

idverde Advies
Vestiging Den Bosch
073 205 11 00
www.idverde.nl

Lees ook: De sterren staan goed voor de groensector 

Deel dit artikel