Artikel

Beleef 'Het Plein' op de Dag van de Openbare Ruimte

Op de Dag van de Openbare Ruimte is er voor het eerst een echt plein te beleven. Carien van Boxtel maakte het ontwerp voor dit bijzondere project.”

Het Plein op de beursvloer bestaat uit gebakken verharding, zitelementen, groen, een fontein, PUTkasten en veel meer. Het is een echte ontmoetingsplek. Van Boxtel kreeg op aangeven van de NVTL de opdracht om een sfeervol en innovatief plein te ontwerpen. Een plein waar de kwaliteit de boventoon voert. En waar de producten van de tien deelnemers mooi tot hun recht zouden komen, van gebakken straatklinkers tot waterelementen, van zitelementen tot afvoergoten en van bomen tot beplantingen. Het plein moest bovendien ruimte bieden voor ontmoeting tussen leveranciers, opdrachtgevers, ontwerpers en stedenbouwkundigen.

 

“Ik heb de deelnemers en opdrachtgevers aanvankelijk voorgesteld om aan Het Plein een thema te verbinden,” zegt Van Boxtel, “maar daarvoor was het plan te divers. Het programma van eisen was uitdagend. Het ontwerp moest recht doen aan de wensen van alle deelnemers. De oppervlakte van Het Plein is relatief beperkt. De infrastructuur voor de vrije doorloop van de beursbezoekers die Het Plein doorkruisen moest onbelemmerd blijven. Verlichting en storende pilaren speelden een rol. En dan zijn er heel veel logistieke uitdagingen: alle tien deelnemers zorgen voor een deel van de realisatie en preproductie en transport. En Het Plein heeft een ultrakorte opbouwperiode van maar een paar dagen.”

 

Het feit dat Van Boxtel te maken had met een grote groep opdrachtgevers maakte het project anders dan andere. “Daar ben ik me heel erg van bewust. Bij de inrichting van Het Plein staat het ambitieniveau van de deelnemers en wat zij willen uitstralen voorop. Ik wil daarin dienstbaar zijn aan mijn  opdrachtgevers, zonder afbreuk te doen aan het ontwerp en mijn visie. Het is voor ons allemaal een ontdekkingstocht. Dit is voor het eerst dat zoveel verschillende leveranciers zich op een dergelijke manier presenteren. Communicatie is daarbij van het allergrootste belang.”

 

Behalve het grote aantal stakeholders was ook de logistiek van het project een uitdaging voor Van Boxtel en het realisatieteam. “Het is heel erg belangrijk
dat het Plein snel gebouwd kan worden en ook snel weer kan worden afgebroken, maar dat je wel het gevoel hebt dat het een 'echt plein' is en geen filmset of decor. Daar heb ik het ontwerp, in overleg met de fantastische deskundigen uit het team, op afgestemd. Het ontwerp moet om logistieke redenen niet al te gecompliceerd zijn en tegelijkertijd ook een 'wow'-effect geven.”

 

Tijdens de Dag van de Openbare Ruimte richten tien exposanten gezamenlijk Het Plein in. De deelnemers zijn: NVTL, Rots Maatwerk, Van Dijk, Vande Moortel, Tomaello, DDC, SmitsRinsma, Zorgeloos Groen, De Enk Groen & Golf, Aquaco en PUTkast. U vindt het plein in Hal 4.

Deel dit artikel