Artikel

Kritische houding cruciaal voor slagen MKI

Onlangs werd de Handleiding Armaturen en MKI gepresenteerd. Een rapport dat tot stand kwam met behulp van overheden, brancheorganisatioe OVLNL en vier leveranciers. Modernista is een van de productleveranciers die meewerkte. “Wij willen graag het goede voorbeeld geven”, aldus Mieke Slingerland.

Waarom heeft uw bedrijf meegewerkt aan de totstandkoming van dit rapport?

Het is evident dat hergebruik van materialen en het behoud van waarde van producten geregeld moet worden. Dit vereist innovatie, anders denken, creativiteit, maar in onze ogen start het met transparantie. Transparant zijn over hoe je product is opgebouwd, wat de herkomst is van materialen, welke productiemethoden gebruikt worden, welke materialen zich lenen voor een tweede leven en hoe hier in het ontwerp van het product reeds over nagedacht is.Al deze onderwerpen komen aan de orde op het moment dat je de totale milieukosten inzichtelijk maakt. Wij willen het goede voorbeeld geven, wij vinden duurzaam (en spaarzaam) materiaalgebruik van groot belang en dat betekent dus ook dat je hierin wilt investeren. Daarnaast hebben we aanvullende kennis opgedaan over de milieu-impact van bepaalde materialen. Deze kennis nemen we mee in de ontwikkeling van nieuwe producten.

Het maken van een MKI voor een armatuur is een grote klus. Hoe gaat u dit de komende tijd aanpakken? 

Voor het maken van een MKI heb je een grondstoffenpaspoort van je producten nodig. Uit welke componenten is een product opgebouwd, hoeveel wegen deze componenten, van welk materiaal zijn ze gemaakt en wat is de levensduur? Wij werken met een Deense fabrikant, Focus Lighting en met een Spaanse fabrikant, Setga. In Scandinavië is het beschikbaar stellen van deze informatie verplicht en om die reden is bij Focus Lighting alle informatie voorhanden. De Spaanse fabriek werkt vrijwel uitsluitend samen met (familie)bedrijven in de regio en dit maakt het voor hen vrij eenvoudig om de benodigde informatie te verkrijgen. Op het moment dat er om een MKI van een bepaald product gevraagd wordt, kunnen wij dit dus vrij snel regelen. Waar we nog wel minder zicht op hebben is het laten verifiëren van de MKI door een officiële instantie. We hopen hier de komende periode ervaring mee op te doen, zodat we ook dit tijdsbeslag goed kunnen inschatten.

Welke haken en ogen zitten er aan het maken van een MKI voor leveranciers? 

De milieukosten van het materiaal worden bepaald door de Nationale Milieudatabase, die wordt beheerd door de Stichting Bouwkwaliteit Rijswijk. Op het moment dat het exacte materiaal dat je toepast niet is opgenomen in de Nationale Milieudatabase, wordt een (generiek) referentie materiaal gebruikt. Op het moment dat je dus werkt met hele specifieke, duurzame materialen moet je er zelf voor zorgen dat deze opgenomen worden in de Nationale Milieudatabase door de SKR bepalingsmethode 3.0 te doorlopen. Tot op heden heb ik nog niet de moed gehad om hieraan te beginnen, dit kost namelijk geld en veel tijd. Het heeft het risico dat andere leveranciers hier ook zo over denken en dat we uiteindelijk gaan werken met algemene gemiddelden, waardoor het gewicht van een armatuur de doorslaggevende factor wordt en er geen optimaal profijt getrokken wordt van innovatieve materialen en productiemethoden.  

Op welke manier helpt de handleiding hierbij? 

De handleiding is een prima naslagwerk en zorgt voor een goede onderbouwing van gemaakte keuzes.

Wat is er wat u betreft nog nodig om MKI/LCA standaard onderdeel te laten zijn van een (circulaire) aanbesteding? 

Laten we beginnen om in alle gesprekken tussen leveranciers en afnemers de milieukosten van een product aan de orde te stellen. Om bij enkel- en meervoudig onderhandse aanbestedingen en lopende contracten de beschikbare documenten op te vragen, zodat onze branche steeds meer kennis vergaart over milieukosten en circulariteit. De Europese tenders voor verlichting worden vaak als werk aanbesteed, waarbij de armaturen voorgeschreven worden. De kans dat de MKI/LCA voor armaturen een standaard onderdeel wordt van een tender acht ik zeer klein. De handleiding, het werk dat de afgelopen periode binnen het koploperstraject is verzet en de belangstelling voor dit onderwerp zal zeker wel bijdragen tot een bewuste(re) keuze bij het voorschrijven van materialen in tenders. Het valt of staat echter met een gezond kritische houding vanuit de opdrachtgever ten aanzien van de informatieverstrekking door de leverancier. 
 
 

Deel dit artikel