Artikel

Handleiding MKI kwam op juist moment

Lightronics is een van de vier leveranciers die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de Handleiding Armaturen en MKI. Het rapport draagt bij aan de verduurzaming van de openbare verlichting in Nederland. Ervaring opdoen is daarbij het belangrijkste, vindt Niels van ’t Hof van Lightronics.

Waarom heeft uw bedrijf meegewerkt aan de totstandkoming van dit rapport? 

Voor Lightronics was het een project dat op een uitstekend moment kwam. We waren al bezig met het in kaart brengen van nieuwe stappen ten aanzien van duurzaamheid. We hadden al een paar jaar het certificaat voor niveau 4 van de CO2-prestatieladder en hadden ook al een flink aantal projecten opgestart om CO2-reductie te realiseren samen met Remoticom. Dit doen we onder de EU-vlag via het IKARES project. Het opstarten van dit MKI-principe in de verlichting sloot naadloos aan. 


Het maken van een MKI voor een armatuur is een grote klus. Hoe gaat u dit de komende tijd aanpakken? 

Wij hebben voor het komend jaar een stagiair aangetrokken juist om verder te gaan met MKI en andere initiatieven om circulariteit verder te laten landen in onze bedrijfsvoering. We verwachten veel van haar en gaan ervan uit dat we over een jaar een goede basis hebben gelegd voor circulariteit. 


Welke haken en ogen zitten er aan het maken van een MKI voor leveranciers? 

Het kan nog wel eens veel werk zijn voordat de juiste waarden bekend zijn. Daarnaast zie ik vooral dat het uitvragen van de MKI door de eindgebruiker op dit moment nog vrij lastig is in de zin dat het nogal veelomvattend kan zijn.


Op welke manier helpt de handleiding hierbij? 

Het biedt gemeenten de kans om stap voor stap de uitvraag over een langere periode op te bouwen en accenten te leggen op zaken die voor een gemeente belangrijk zijn.


Wat is er wat u betreft nog nodig om MKI/LCA standaard onderdeel te laten zijn van een (circulaire) aanbesteding? 

Ervaring, ervaring, ervaring. Ik hoop dat iedere gemeente haar ervaring breed gaat delen zodat anderen ervan kunnen leren en het verder finetunen. De overheid speelt een belangrijke rolom MKI een vast onderdeel te laten zijn van de aanbestedingen. Ze kan dit doen door net als bij SROI partijen die hierin investeren een fictieve korting op de inschrijving te gunnen. Zo bouw je samen aan een circulaire duurzame omgeving maar ook in de gehele bedrijfskolom. 

Deel dit artikel