Blog

Niet beter, wel anders

Ewald van Hal van de vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek, gaat nader in op de verschillen in kwaliteitsnormen voor Nederlandse en Belgische bestrating.

In het artikel ‘Kwaliteit gebakken klinkers bepalend voor de duurzaamheid openbare ruimte’ laat Jaap Suurmeijer van de Belgische steenbakkerij Vande Moortel optekenen dat de kwaliteitsnorm voor straatbaksteen in België hoger ligt dan in Nederland. Jammer dat onduidelijk blijft wat hij onder ‘kwaliteit’ verstaat. Feit is dat België een andere norm voor de gebakken kleiklinker hanteert dan Nederland voor de straatbaksteen. Daar zit dan ook de crux van het verhaal.

 

België en Nederland hanteren ieder een eigen definitie van kwaliteit van straatbaksteen. Onze zuiderburen betrekken hierbij vooral de hardheid van het gebakken materiaal. In Nederland kijken we vooral naar de mate waarin het materiaal op de langere termijn voldoende stroef blijft. De eeuwenlange ervaring van Nederlandse overheden met straatbaksteen heeft in de loop der tijd waardevolle ervaringen opgeleverd. Een daarvan is de relatie tussen de wateropname van een straatbaksteen en de glij-/slipweerstand op de lange termijn. Deze waardevolle ervaringen zijn verwerkt in de Nederlandse BRL 2360 voor straatbaksteen. Deze gaat een stevige stap verder dan de Europese norm NEN EN 1344. Straatbakstenen die aan de BRL 2360 voldoen worden geleverd met KOMO-keur.

 

In België hoeft straatbaksteen niet aan de Nederlandse BRL 2360 te voldoen. De algemene opvatting daar is dat een kleiklinker vooral heel hard moet zijn gebakken. In vakjargon: deze moet Klasse 0-4 zijn. Zulke stenen kan de Nederlandse baksteenindustrie zonder probleem leveren. Toch verkiezen Nederlandse opdrachtgevers de zogeheten Klasse 4-8 of 4-12. De steen is dan minder hard gebakken, heeft een hogere wateropname maar is meer duurzaam stroef.

 

Over de stroefheid van harde vloerafwerkingen zijn in Europees verband nog geen afspraken gemaakt. Ieder land mag dus eigen eisen stellen. Zo kan het ene land prioriteit geven aan de hardheid van de straatbaksteen terwijl een ander land bijvoorbeeld de stroefheid belangrijker vindt. Nederland nam ondertussen het voortouw in de ontwikkeling van een Europese testmethode voor harde vloerafwerkingen. Op die wijze kan heel Europa straks profijt trekken van de Nederlandse gebruikservaringen met straatbaksteen. Tot die tijd zijn Nederland en België eisen vooral anders, niet beter.

Auteur: Mr Ewald L.J. van Hal, Directeur vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek

Deel dit artikel