Nieuws

Rotterdam maakt stad stukje weerbaarder

De gemeente Rotterdam gaat op de Meent en de Witte de Withstraat weerbaarheidsmaatregelen plaatsen. In de straten komen verzwaarde, in de grond verankerde paaltjes, zitbanken, boombakken, fietsbeugels en terrashekken.

Deze vorm van weerbaarheidsmaatregelen zorgt ervoor dat het open karakter van de straten behouden blijft, maar deze straten wel weerbaarder worden. De werkzaamheden starten op maandag 4 februari. Deze duren op de Witte de Withstraat tot 29 maart en op de Meent tot 17 mei.

Alert op aanslagen

De maatregelen worden getroffen vanwege het aantal aanslagen van de afgelopen jaren. Vooral op plekken waar veel mensen bij elkaar komen, is alertheid vereist. Daarom gaat de gemeente op de Witte de Withstraat en de Meent preventieve veiligheidsmaatregelen treffen die de weerbaarheid van de straten verhogen. 

Uitgangspunten 

Bij de werkzaamheden rondom het weerbaarder maken van de Rotterdamse straten worden de volgende uitgangspunten in acht genomen:
- De woningen, winkels en horeca moeten ten alle tijde bereikbaar zijn
- Er wordt zoveel mogelijk vanaf het trottoir gewerkt om de overlast voor het verkeer tot een minimum te beperken
- Er moet altijd een route beschikbaar zijn voor hulpdiensten
- Het plaatsen van de terrashekken gebeurt zo snel mogelijk, zodat de ondernemers geen last hebben van de werkzaamheden.

 

 

 

Deel dit artikel