Nieuws

Onderzoek naar capaciteit lokaal burgerschap

Participatie van inwoners bij gemeentelijke projecten begint een steeds grotere rol te spelen. Hoewel het nut van deze initiatieven overduidelijk is, wordt wel gewaarschuwd dat de capaciteit van lokaal burgerschap niet overschat moet worden.

Zo laten Arjen de Wit en Barry Hoolwerf weten op socialevraagstukken.nl. Tot op heden is er veel onduidelijkheid over de aard en de omvang van actief burgerschap. Zo staan vraagstukken als ‘wie is er verantwoordelijk voor onderhoud?’ en ‘hoe houden we burgers betrokken?’ bij ieder project centraal. Een eenduidig antwoord laat lang op zich wachten, al geven de resultaten van het tweejaarlijkse onderzoek 'Geven in Nederland’ enig houvast.
 

Onderzoek burgerparticipatie

Met dit onderzoek wordt een eerste aanzet gedaan ‘tot het kwantificeren van lokaal maatschappelijk initiatief’. Er werd een representatieve groep volwassen Nederlanders gevraagd naar hun activiteiten in de eigen buurt om in kaart te brengen wat de populariteit is van verschillende vormen van participatie. Enkele resultaten:
 

  • Eén op de twintig Nederlanders heeft het afgelopen jaar bijgedragen aan het onderhoud van de openbare ruimte.
  • Eén op de dertig heeft samen met buren toezicht gehouden in de buurt.
  • Eén op de achttien heeft het afgelopen jaar meegeholpen aan het organiseren van sociale buurtactiviteiten.
  • 6,5% van de ondervraagden deed wel eens een losse klus voor buurtbewoners.
  • Slechts 0,4% is betrokken bij zorgcoöperaties.

Ander onderzoek binnen Nederlandse gemeenten geeft eveneens aan dat ‘burgers slechts beperkt bereid zijn te participeren’ (64% van de ondervraagden gaf dit aan).
 

Voor meer resultaten en informatie kunt u terecht op de website van socialevraagstukken.nl.

Deel dit artikel