Nieuws

Uitgaven voor openbare ruimte lopen terug

Keynote speaker tijdens het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte op 27 november is Steve Clare, deputy chief executive van Locality. Dit Britse nationale netwerk met vijfhonderd leden, allemaal buurtorganisaties, is erin geslaagd overal in het land woonbuurten, inclusief parken, woningen, ov-diensten en kinderopvang te beheren. “Burgers moeten zelf hun toekomst in de hand nemen. Of ze willen of niet.”

Locality is het grootste Britse netwerk van buurtorganisaties, wijkverenigingen en sociale ondernemingen die verantwoordelijkheid nemen bij het beheer van hun eigen woonomgeving. “Onze rol is drieledig”, legt Steve Clare uit. “In de eerste plaats zijn wij spreekbuis van onze leden. Ten tweede leveren wij praktische ondersteuning en tot slot fungeren wij als forum voor onze leden om kennis, vaardigheden en ervaring uit te wisselen. Onze leden zijn de echte experts, zij kennen de problemen en kunnen elkaar helpen.”

 

Fundamentele verandering

“Wat we in heel Europa zien”, vervolgt Clare, “is een fundamentele verandering die plaatsvindt. Groot-Brittannië loopt misschien voorop, maar het naoorlogse model van steeds maar groeiende economieën, steeds groeiende belastinginkomsten en steeds toenemende staatsuitgaven voor publieke diensten, is ten einde. En het komt niet terug. Dit leidt tot fundamentele vragen over de relatie tussen de staat en zijn burgers en wie wat doet. Staatsuitgaven lopen terug. Of je het nu leuk vindt of niet, in de toekomst is de staat er niet meer om alles voor de mensen te regelen. Burgers moeten hun toekomst meer zelf bepalen en meer verantwoordelijkheid nemen, ook in het beheer van de openbare ruimte.”

 

“Veel dienstverlening staat onder druk. In Groot-Brittannië is de lokale overheid eenvoudigweg niet meer in staat om parken, andere openbare ruimte, overheidsgebouwen en bibliotheken te beheren. Budgetten zijn in sommige gevallen met veertig procent of meer gekrompen. Sommige overheden kunnen alleen nog maar het wettelijke minimum aan diensten leveren, dus gemeenschappen hebben helemaal geen keus om wel of niet de handschoen op te pakken. Het goede nieuws is dat zij dat in veel gevallen beter kunnen dan de staat. Natuurlijk is er het probleem van kortdurend enthousiasme met de kans op verwaarlozing op langere duur. Dit is denk ik een van de grote  uitdagingen waar we voor staan. Er is cynisme, desinteresse, mensen gaan niet meer stemmen. Het zijn uitingen van het gevoel bij veel mensen dat de regering niet naar ze luistert, maar er is een alternatief.”

 

Neem je verantwoordelijkheid

“De beste manier om hiermee om te gaan, is mensen anders te betrekken. Ga met ze praten, zoek ze op. Bel bij ze aan, zonder agenda en vraag waar ze tevreden over zijn en waarover niet in hun buurt. We leven in een maatschappij, een economie en technologie van de eenentwintigste eeuw. Maar het politieke systeem dateert uit de negentiende eeuw. Dit moet echt veranderen. Het zal niet op stel en sprong gebeuren. We moeten kijken naar netwerken en naar mobiele technologie. De volksraadpleging over Schotse onafhankelijkheid heeft duidelijk gemaakt dat mensen wel geïnteresseerd zijn in politiek, vooral de jeugd, maar in een ander soort politiek. We moeten anders communiceren. Geef lokale gemeenschappen en burgers niet de schuld als je niet de respons krijgt die je verwacht. Neem je verantwoordelijkheid en zorg dat er iets gebeurt.”

Auteurs: Tim Oosten, Stefan Boerboom

Deel dit artikel