Nieuws

Stationsomgevingen Noord-Holland mogen groener

Groen wordt gezien als een van de prioriteiten in een mooie, gezonde stationsomgeving. Dat blijkt uit digitaal onderzoek van de provincie Noord-Holland. Ook moeten er volgens veel respondenten meer betere fietsenstallingen komen.

Aan het digitale onderzoek van de provincie deden ruim 11.000 respondenten mee en is bedoeld als hulpmiddel voor gemeenten en moet helpen bij de aanpak van ov-knooppunten. In het onderzoek werden ook mogelijkheden gegeven om met suggesties te komen voor verfraaiing van stationsgebieden. Respondenten gaven hierin onder meer aan dat er meer horeca en winkels gewenst is, dat er behoefte is aan warme en beschutte wachtruimtes, en dat er betere verlichting en camera's moeten komen. 

Uit het onderzoek blijkt dat mensen die minimaal drie keer per week gebruik maken van het ov stationsomgevingen over het algemeen positiever beoordelen dan mensen die minder vaak met het ov reizen. Het aspect veiligheid wordt in het onderzoek het meest positief beoordeeld, de fietsenstallingen scoren in veel opzichten een onvoldoende. Opvallend verschijnsel: in het onderzoek worden voorzieningen zowel positief als negatief beoordeeld. Een mogelijke verklaring hiervoor is de verscheidenheid aan stationsomgevingen door uiteenlopende voorzieningen. 

In het onderzoek zijn enkele stations, waarbij de provincie actief betrokken is, verder onderzocht. Ov-gebruikers van de stations Haarlem en Hoorn zijn gemiddeld positiever dan gebruikers van andere stations in de provincie. Over deze stationsomgevingen zijn respectievelijk 80 en 77 procent positief, terwijl de gemiddelde positieve waardering rond de 55 procent ligt. 

Deel dit artikel