Nieuws

Frequente inspectie en onderhoud speelplekken in ieders belang

Sinds 1997 moeten speel- en attractietoestellen voldoen aan bepaalde veiligheidseisen, welke zijn vastgelegd in het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (Het WAS).

Om uw speelareaal zo optimaal mogelijk te houden, is het advies om regelmatig inspecties en onderhoud uit te voeren. Leveranciers van speeltoestellen schrijven vaak een hoge inspectie- en onderhoudsfrequentie voor om alles veilig en heel te houden. Zo wordt voorgeschreven om maandelijks controles uit te voeren op onder andere het aandraaien van de bouten, smeren van lagers en het tijdig signaleren van slijtage. Ook de norm EN 1176 schrijft voor om maandelijks of minimaal één keer per kwartaal een inspectie uit te voeren (NEN-EN 1176-7:2008).

Frequente inspectie loont

Goed en frequent inspecteren wordt voorgeschreven, maar bewijst ook het nut ervan. Vooral nu, tijdens de huidige coronaperiode, zien we dat de intensiteit van het gebruik van speel- en sportobjecten in de openbare ruimte toeneemt. Meer mensen zijn op vakantie in eigen land of hebben de vakantie thuis doorgebracht. Als de intensiteit van het gebruik hoger ligt, zal de slijtage ook toenemen. Daarnaast zijn speeltoestellen en ondergronden onderhevig aan slijtage. Dit kan zijn door frequent gebruik van het toestel, maar ook door weersomstandigheden, onvoldoende onderhoud of vandalisme.

Door regelmatig inspecties uit te voeren, kun je gebreken vroegtijdig signaleren en kunnen deze opgelost worden voordat het erger wordt. Dit zorgt er op zijn beurt weer voor dat de onderhoudskosten gering blijven, omdat je niet in een keer een heel toestel of ondergrond hoeft te vervangen. Frequente inspecties loont daarom niet alleen de veiligheid, maar het bespaart ook een hoop kosten.

Inspectiewaaier

Een handige tool bij het inspecteren is de inspectiewaaier. Deze heeft Speelplan ontwikkeld om te gebruiken als handvat bij de inspecties. In de waaier staat een samenvatting van de normen. De nieuwste inspectiewaaier wordt nu uitgegeven bij diverse cursussen over veiligheid, welke door Speelplan worden verzorgd.

Onderhoudsplan

Om als gemeente of organisatie inzicht te krijgen in de werkzaamheden en kosten voor het onderhoud van speel- en sportobjecten met hun ondergronden is het raadzaam om een onderhoudsplan op te stellen. Met een meerjaren onderhoudsplan kan er een inschatting worden gemaakt welke financiële middelen er vrij gemaakt moeten worden in de komende jaren, om het speelareaal goed en veilig te houden.

Speelplan
Almere
036 - 523 61 27
www.speelplan.nl

Deel dit artikel