Nieuws

Duitsland kopieert Nederlandse methode beeldgericht onderhoud

Op vrijdag 16 september is de Duitse Bildqualitätskatalog Freianlagen (BK FREI) gepresenteerd tijdens de GaLaBau Messe, een tweejaarlijkse groenvakbeurs, in Nürnberg. Deze methode voor beeldgericht onderhoud is overgenomen vanuit Nederland.

Ontbrekende methode in Duitsland

In Duitsland was er nog geen methode om op een inzichtelijke manier te communiceren en contractafspraken te maken over de kwaliteit van het beheer en onderhoud van de buitenruimte. De gedetailleerde systemen met onderhoudsmaatregelen, -frequenties en –kosten die er wel zijn, worden voornamelijk gebruikt door vakspecialisten. Om nieuwe mogelijkheden te kunnen creëren voor communicatie en regievoering in het beheer van de openbare ruimte, is de Nederlandse methode naar Duitsland gehaald.
 


Hans Gageler (GRIS CONSULT Gageler, links) en Karl-Heinz Kerstjens (president FLL, rechts) met de eerste exemplaren van de Duitse Bildqualitätskatalog Freianlagen. In het midden staat Harro Verhoeven van CROW met de Nederlandse Kwaliteitscatalogus openbare ruimte.

Hans Gageler (GRIS CONSULT Gageler, links) en Karl-Heinz Kerstjens (president FLL, rechts) met de eerste exemplaren van de Duitse Bildqualitätskatalog Freianlagen. In het midden staat Harro Verhoeven van CROW met de Nederlandse Kwaliteitscatalogus openbare ruimte.

 


Vertaling naar Duitse situatie 

De Bildqualitätskatalog Freianlagen wordt gepubliceerd door het Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau (FLL), een Duits kennisplatform voor openbaar groen. Het bureau GRIS CONSULT Gageler heeft onder begeleiding van een omvangrijke FLL-werkgroep de Nederlandse beeldsystematiek vertaald naar de specifieke Duitse situatie. Zo bevat de Duitse versie aangepaste foto’s en zijn er enkele beeldmeetlatten en ambitiethema’s toegevoegd.


Met de catalogus kunnen bestuurders samen met beheerders strategische keuzes maken over de gewenste onderhoudsniveaus. Daarnaast kunnen ze in de gaten houden welke kwaliteiten daadwerkelijk worden gerealiseerd en hier met buurtbewoners en andere belanghebbenden over communiceren. Bovendien bevat de catalogus meetbare prestatie-eisen waarmee contractafspraken worden gemaakt met aannemers.

In de toekomst zullen de Duitse partijen en het CROW ervaringen met beeldgericht werken uitwisselen.

Deel dit artikel