Nieuws

Duurzaam oogpunt bij herinrichting Breda'se Stationsweg

Vanaf september gaat de Stationsweg in het Brabantse Breda op de schop. Duurzaamheid staat bij deze herinrichting voorop.

Het wordt een waterbestendige, halfverharde weg die is uitgerust met energiezuinige verlichting, schrijft BN de Stem. De bomen die er staan, worden intact gehouden en blijven op dezelfde plek staan. Bij de oorspronkelijke plannen stond nog het idee de bomen, vanwege de wortelopdruk in het trottoir, te kappen. De gemeente komt hier in het definitieve ontwerp op terug. De bomen zijn gezond, hebben een hoge levensverwachting en kunnen goed ingepast worden in het plan.

Hittestress 

Het gebruik van bestaande bomen draagt daarnaast bij aan het tegengaan van hittestress, aangezien een volwassen boom beschikt over een grote kroon, die veel schaduw geeft. Bovendien bespaart het geld, want er hoeven geen nieuwe ondergrondse groeiplaatsen te worden aangelegd.

Riolering

Met de herinrichting wordt de Stationsweg tevens voorzien van nieuwe parkeervakken. Deze komen aan de kant van de bebouwing, wat een voetpad onder de bomen overbodig maakt. Er komt halfverhardering, zodat het regenwater in de grond kan infiltreren. Tegelijk met de herinrichting wordt de riolering vervangen. Er komt een gescheiden rioolstelsel, zodat vuil water en regenwater op een verantwoorde manier kan worden afgevoerd.

Tijdelijke fietsenstalling

Het voormalig 'blauwe gebouw' aan de Stationsweg is door de gemeente aangekocht en ondertussen gesloopt. Op deze plek wordt een fietsenstalling gerealiseerd. Het gaat om een tijdelijke, onbewaakte fietsenstalling, die wordt gemaakt met vrijkomende bestratingsmaterialen en verlichting uit de Stationsweg. Dit scheelt weer in de af- en aanvoerkosten. 

Deel dit artikel