Nieuws

Lage milieueffecten beton

Uit een onafhankelijke onderzoeksrapportage van het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) naar milieueffecten van bestratingproducten blijkt dat betonnen materialen het beste scoren.

Lage milieueffecten beton

Levenscyclus


De milieueffecten, uitgedrukt in schaduwkosten, liggen relatief laag. Het NIBE stelt dat beton nog steeds milieueffecten veroorzaakt, maar minder dan vergelijkbare producten. De gangbare methode om milieueffecten te meten is door gebruik te maken van levenscyclusanalyses. De LCA beoordeelt een product over zijn gehele levenscyclus van grondstofwinning, via productieproces, inbouw en gebruik tot einde levensduurscenario’s; of dat nu stort, recycling, verbranding of hergebruik is. Het NIBE maakt daarbij gebruik van de meest actuele milieudata uit verschillende (nationale) databases.


Milieueffectcategorieën


De resultaten van een LCA worden uitgedrukt in milieueffectcategorieën. Het NIBE hanteert voor haar berekening 17 effectcategorieën. De verschillende milieueffecten worden in geld uitgedrukt. De optelsom leidt tot één getal, de schaduwkosten voor een functionele eenheid. Zo is gekeken naar de functionele eenheid van een vierkante meter licht tot middelzwaar belaste bestrating, zoals een woonstraat, over een periode van 75 jaar.


Onderzoeksrapportage


In de onderzoeksrapportage van oktober 2012 blijkt dat op basis van de functionele eenheid de schaduwkosten voor betonplaten, betontegels en betonstraatstenen in vergelijking met concurrerende bestrating- of verhardingsmaterialen, relatief laag liggen. Betonnen bestratingmaterialen scoren goed in de optelsom van de 17 milieueffecten. Op de punten waar minder op gescoord wordt, worden flinke stappen gezet door de fabrikanten. Dit geldt overigens ook voor concurrerende materialen, zodat productsectoren elkaar stimuleren met een duurzamer maatschappij als resultaat. “We zien dat de Nederlandse betonindustrie hard werkt om de milieueffecten van haar producten met succes minder milieubelastend te maken,” aldus het NIBE in de onderzoeksrapportage.

Milieuvriendelijk


Met de beschikbare cijfers kunnen architecten, stedenbouwers en (gemeentelijke) opdrachtgevers bij de afwegingsfactoren de impact die een bepaalde keuze op het milieu heeft, meewegen. Het milieu is een factor die steeds meer en zwaarder meetelt. Daarom is het goed te weten waar de betonnen bestratingproducten milieutechnisch staan. Dit recente onderzoek onderstreept de milieuvriendelijkheid van betonnen bestratingproducten.

 

 

 

Deel dit artikel