Nieuws

Bourgondische sfeer in stationsgebied Bergen op Zoom

De komende jaren gaat de gemeente Bergen op Zoom fors investeren in de openbare ruimte rond het station. Gestreefd wordt naar een entree die past bij het historische karakter van de stad.

"De entree van de stad vanuit het station moet een inspirerende omgeving worden waar men zich op zijn gemak voelt en op een prettige manier kan werken, wonen en winkelen", liet burgemeester Frank Petter van Bergen op Zoom weten. Om hiertoe te komen is de ambitie om de Bourgonsiche sfeer van de Brabantse stad terug te laten komen in de openbare ruimte.

 

In de loop der jaren heeft en gebied een mix van stedelijke functies gekregen. Zo is het stadskantoor van Bergen op Zoom hier gevestigd, maar ook een ROC, de rechtbank en verschillende bedrijven en woningen. Vorig jaar is bovendien de bouw van een nieuw wooncomplex gestart.

 

Afgelopen maart werd in Bergen op Zoom het nieuwe stationstunneltje geopend. De herinrichting van het stationsplein is nu het laatste project dat onderdeel uitmaakt van een grootscheepse opwaardering van het stationsgebied. Voor het plein heeft de gemeente 100.000 euro uitgetrokken. Voornaamste verandering zal de nieuwe bestrating zijn. De werkzaamheden starten in juni en na de zomer moet het vernieuwde Stationsplein gereed zijn. De gemeente hoopt bovendien dat de aanpak van de openbarer ruimte reden zal zijn voor vastgoedeigenaren om te investeren in renovatie en nieuwbouw in het stationsgebied van Bergen op Zoom.

Deel dit artikel