Nieuws

Dorpscentrum Gulpen klimaatbestendig na herinrichting

Het dorpshart van het Limburgse Gulpen heeft dankzij de herinrichting van de Looierstraat een gedaanteverwisseling ondergaan. Rivier de Gulp is weer deel uit gaan maken van het straatbeeld.

In het verleden is in het centrum van Gulpen ruimte gemaakt door rivier de Gulp te overkluizen. Hiermee werd de Looierstraat een bredere weg en de Markt een groot plein. Bij een vorige herinrichting is dit deels ongedaan gemaakt. Wegens de klimaatverandering was er vanuit het waterschap de wens om de Gulp meer capaciteit te geven om pieken in waterafvoer te kunnen opvangen. Dit was ook noodzakelijk omdat het centrum van Gulpen enkele jaren geleden te maken kreeg met wateroverlast. De rivier stroomde toen over en het water liep het centrum in. Dat was het startsein om het centrum klimaatbestendig te herinrichten, vertelt Pedro Moonen van de gemeente Gulpen-Wittem. “De Gulp hebben we nu verbreed en er is gezorgd voor een betere waterberging. Regenwater loopt nu niet meer naar het riool, maar naar de Gulp.”

Kwaliteitsimpuls

De Looierstraat is een echte winkelstraat met veel terrasjes. Vanuit de gemeente en inwoners was de wens om het centrum van Gulpen een nieuwe kwaliteitsimpuls te geven. Beide behoeften zijn samengekomen in het nieuwe ontwerp. In het ontwerp, gemaakt door bureau Verbeek, is de Gulp weer zichtbaar gemaakt in het straatbeeld. Middels diverse trappartijen van natuursteen worden bewoners en bezoekers uitgenodigd om langs het water te vertoeven. Ook is er veel aandacht voor groen. De (boom)beplantingen zijn zoals eeuwenlang gebruikelijk was weer gekoppeld aan de Gulp en niet aan de straat. De straat zelf is afgewerkt met verschillende rode klinkermaterialen.

Markt

De Looierstraat is eenmaal per week het decor voor de warenmarkt. De markt versterkt de levendigheid van het dorp. De herinrichting was aanleiding om gelijk de energievoorzieningen voor de markt te vernieuwen. In een vroegtijdig stadium is PUTkast techniek door de gemeente benaderd. Gedurende het ontwerpproces is in samenspraak met alle betrokken, zoals ontwerpers en marktbeheerders, een integraal plan van aanpak met financiële uitwerking gemaakt. Tijdens de realisatie heeft men ervoor gekozen om de installaties door PUTkast techniek te laten plaatsen. Hiermee had de gemeente het gehele traject in eigen beheer en maximale zekerheid over een goed kwalitatief eindresultaat. Dankzij de diverse PUTkasten zijn op verschillende plekken voldoende aansluitpunten beschikbaar zonder dat men er hinder van heeft. Moonen is blij met de samenwerking tussen de gemeente en PUTkast techniek: “We hadden al zeer goede ervaringen met het bedrijf. Ze verlenen een goede service en hebben zeer goed materiaal. We ervaren geen problemen op de markt en omdat we binnen de gemeente het liefst met dezelfde leverancier werken, kwamen we als snel bij PUTkast techniek uit.”

Beste markt van Nederland 

In 2013 werd de wekelijkse markt van Gulpen tot Beste Markt van Nederland gekozen in de categorie kleine markten. “De winnende markt ligt in een mooi centrum in de nabijheid van winkels en veel terrassen om goed te vertoeven. De markt wordt druk bezocht, is een goede toevoeging op het voorzieningenniveau in de gemeente en gewild bij veel marktkooplieden”, sprak de jury over de wekelijkse markt in Gulpen. Zorgvuldig worden iedere week alle marktkramen opgesteld, vertelt Moonen. “We kijken vooral naar het ampèreverbruik en bepalen zo welke kraam op welke plek komt te staan.” Hij merkt dat het goed gaat met de markt. “We zien het aantal kramen weer gestaag groeien.” Niet alleen de wekelijkse markt wordt in de Looierstraat gehouden. Ook voor verschillende evenementen zoals de Koningsfeesten en de Bierfeesten is de straat het toneel. Voor die evenementen wordt ook gebruik gemaakt van de PUTkasten.

PUTkast techniek 
Wormerveer 
075 750 2214 
www.putkasttechniek.nl

 

 

 

Deel dit artikel