Nieuws

Zanderij Castricum krijgt biodiversiteit weer terug

Op het noordelijke deel van de Zanderij in Castricum wordt op 27 maart gestart met de herinrichting van zeven hectare agrarische grond.

 Met deze natuurontwikkeling wil waterleidingbedrijf PWN de biodiversiteit versterken en een natuurlijke verbinding creëren tussen duinen en polders.Het gebied moet uitgroeien tot een gebied dat beschikt over een grote ecologische waarde, schrijft Kijk op Castricum. 

De werkzaamheden

Allereerst wordt de bemeste bovenlaag van de grond afgegraven. Op deze manier wordt de grond schraal en komt het voedsel tekort, waardoor het geschikt wordt voor duinplantjes. Daarna wordt reliëf van kleine duintjes en waterlopen aangelegd, wat kenmerkend is voor een duinlandschap. De eerste fase van de herinrichting wordt voor 15 mei afgerond. In het najaar van 2019 worden de verschillende nieuwe waterlopen met elkaar verbonden door middel van een duiker die onder de weg doorloopt.

Opbloeien van de binnenduinrand

De binnenduinrand heeft de afgelopen decennia flink onder druk gestaan. Naar verwachting zullen nu slangenkruid en teunisbloem zich als eerste tonen. In een later stadium zullen daar orchideeën, ratelaars en duizendguldenkruid bij komen. Door waterpartijen te creëren, komen er ook verschillende diersoorten bij. Denk aan de rugstreepad, watersalamander, diverse soorten eenden en de grutto.

Samenwerking

PWN werkt voor de uitvoering van de herinrichting samen met gemeente Castricum, verschillende belangengroepen en provincie Noord-Holland. Het project moet bijdragen aan het herstel van de biodiversiteit van de zeldzaam geworden binnenduinrandnatuur en vormt straks een natuurlijke verbinding tussen duinen en polders. 

Deel dit artikel