Product

Het meest duurzame armatuur: de Essenze van Setga

Verduurzaming is op dit moment wereldwijd dé grootste maatschappelijke uitdaging. ledverlichting levert een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van het energieverbruik doordat led tot 90 procent minder energie verbruikt als conventionele verlichting. Dit is een combinatie van verbruik (lumen/Watt verhouding), het optimaliseren van mastafstanden en de mogelijkheid om de verlichting te dimmen. Onderbelicht is dat de productie van ledarmaturen erg veel energie kost. Setga, fabrikant van verlichting voor de (openbare) buitenruimte geeft om deze reden inzage in het productieproces van haar armaturen.

Om de duurzaamheid van een product vast te stellen zijn de volgende vier factoren van belang:

 

  1. De locatie waar (onderdelen voor) de armaturen gemaakt worden is elementair; vanwege alle transportbewegingen (al dan niet met zeer vervuilende containersschepen) en bovenal vanwege de wijze waarop de gebruikte energie wordt opgewekt. Deze factsheet geeft de herkomst van alle componenten van de Essenze weer, 92 procent komt uit de regio Galicië in Spanje. Galicië behoort tot de duurzaamste regio’s van Europa, 65 procent van alle energie wordt daar op duurzame wijze wordt opgewekt door wind-, waterkracht- en zonne energie (In Nederland is dat minder dan 5 procent).
  2. De wijze van produceren bepaalt de hoeveelheid energie en materiaal die nodig is om te komen tot het eindproduct. Door te werken met geëxtrudeerd aluminium (Essenze) in plaats van het gebruikelijke gietaluminium wordt het energieverbruik gehalveerd.
  3. De levensduur van het product. Het creëren van een circulaire economie, waarin hergebruik van producten en grondstoffen gemaximaliseerd wordt en waardevernietiging geminimaliseerd wordt, is essentieel. Setga maakt gebruik van 98,5 procent zuiver aluminium hetgeen het product zeer geschikt maakt voor hergebruik. Belangrijker als hergebruik is dat de zuiverheid van het materiaal de levensduur van het product verlengt tot minimaal 35 jaar.
  4. Upgrade performance programme. De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en de levensduur van de driver en leds liggen momenteel rond de 20 jaar. Het gecertificeerde upgrade performance programme zorgt dat de prestaties van het armatuur gedurende de levensduur van de behuizing (dus minimaal 35 jaar) conform de laatste stand der techniek blijven.

 

Samen met het Rode Kruis heeft Setga het Light & Talent programma opgezet voor de instroom van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit zorgt voor 12 procent Social Return bij alle door Setga gefabriceerde producten.

 

Ruim 60 Nederlandse gemeenten en provincies hebben inmiddels positieve ervaringen opgedaan met het armatuur Essenze. Wilt u meer informatie over dit product, de duurzaamheidsfilosofie van Setga of uw verlichtingsvraagstuk aan ons voorleggen, neem dan contact met ons op via 06-24617222 of via m.slingerland@modernista.nu.

PresentatieDuurzaamheid.pdf
beschikbaar voor iedereen
Download

Deel dit artikel