Project

Armatuur 21e eeuw in Houthaven, Amsterdam

De Amsterdamse Houthaven is een gebiedsontwikkelingsproject in de Spaarndammerbuurt in Amsterdam-West. Na een lange geschiedenis van industriële bedrijvigheid, ondergaat het gebied de komende tijd een ingrijpende metamorfose.

De Houthaven wordt een kleinschalige stedelijke buurt met smalle straatjes, veel ruimte voor groen en natuurlijk veel water. De woningen op de eilanden krijgen hooguit vier of vijf verdiepingen, wat laag is vergeleken met de rest van de IJ-oevers.  Daarnaast wordt op Houthaven een bijzonder aantrekkelijke buitenruimte gecreëerd waar Modernista,  in de vorm van het armatuur 21e eeuw, haar bijdrage aan levert.


Het ontwerp voor het zogenaamde armatuur van de 21e eeuw is meer dan een ontwerp voor een armatuur. Het is een ontwerp voor een mast met uithouder en armatuur waarbij de verhoudingen tussen mast en uithouder en tussen uithouder en armatuur aan de hand van de gulden snede vorm gegeven zijn. De gulden snede is een verhouding die in vele beroemde historische, tijdloze gebouwen en kunstwerken is toegepast. Met de gulden snede als uitgangspunt zal dit armatuur vanzelfsprekend in het straatbeeld passen.


Armatuur, uithouder en mast gaan in een vloeiende beweging in elkaar over. 

De uithouder is gegoten en heeft een elegante vorm. Het armatuur is eveneens gegoten en heeft een vloeiende vorm. Uithouder en armatuur zijn aan de bovenzijde van het armatuur aan elkaar verbonden waardoor de verbinding niet zichtbaar is. Mast, uithouder en armatuur zijn gecoated in een grijze tint die standaard toegepast wordt op Amsterdams straatmeubilair zoals de abri ’s afvalbakken en zit banken. Het ontwerp is gemaakt door Sjoerd Hoogma, eigenaar van Handle with Care, ontwerpers openbare ruimte en Simon Sprietsma, eigenaar Simon Sprietsma architectuur openbare ruimt en stedenbouw, in opdracht van de Gemeente Amsterdam.


Na een Europese Aanbesteding is gebleken dat Modernista, in combinatie met fabrikant Setga de meest aangewezen partij was om dit armatuur te produceren en te leveren.  Recent hebben we de opdracht ontvangen om de armaturen rondom Blok 0 te leveren. Blok 0 markeert de start van de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Houthavens. Een strook grond van 170 bij 41 meter is verdeeld in negen kavels die worden ontwikkeld en bebouwd door zes verschillende bouwgroepen. Op de kavels staan in totaal circa 250 woningen en 700 m2 overige functies waaronder kleine bedrijfsruimtes, studio’s en ateliers. Parkeren kan op eigen kavel of in een collectieve parkeergarage. Blok 0 is, net als de nog te bouwen delen van Houthavens 100% klimaatneutraal.


Gemeente en ontwikkelaars hebben namelijk samen afgesproken dat de Houthaven een 100% klimaatneutrale wijk moet worden. In de Houthaven wordt milieuvriendelijk gebouwd, met extra aandacht voor energie- en materiaalgebruik.  De gehele energiebehoefte wordt duurzaam opgewekt. Om dit te bereiken wordt gebruik gemaakt van ‘trias energetica’: een veelbelovend pakket aan energiebesparende en duurzaamheidsmaatregelen, bestaande uit duurzaam casco, duurzame energie- opwekking -de Houthaven wordt aangesloten op het Stadswarmtenet- en voor de restvraag duurzame energieopwekking op locatie.


De Houthaven is door Agentschap NL van het ministerie van VROM uitgeroepen tot Excellent gebied. Naar verwachting zijn de armaturen deze zomer te bewonderen.

 

Deel dit artikel