Project

Marktplein wordt verblijfsplein met oude luister

Het Marktplein in het Westlandse dorp ’s-Gravenzande is flink onder handen genomen en opnieuw ingericht.

Het Marktplein heeft van oudsher een verbindende functie voor de detailhandel in het centrum en is de centrale plek voor de weekmarkt. Rondom het plein zijn in de loop van de tijd ook meer horecagelegenheden gekomen. "De vitaliteit van de bomen op het Marktplein was slecht door problemen met de ondergrondse groeiplaats," lichtGerwin Zandman namens de gemeente Westland de reden voor de herinrichting toe. "Ook was de bestrating van natuursteen ongelijk, wat leidde tot klachten en gevaarlijke situaties. En we wilden het plein beter toegankelijk maken voor mindervaliden en ouderen."

Meer ruimte 

Om van het plein meer een verblijfsruimte maken is een rijbaan langs één zijde van het plein bij het wandelgebied betrokken. Zo is meer ruimte ontstaan voor de bezoekers en voor horeca, met diverse gezellige terrassen."Het plein is nu geschikt voor evenementen," aldus Zandman, "en is er een aantrekkelijke speeltuin aangelegd voor de kinderen." De monumentale dorpspomp verhuisde naar een centrale plek met daarnaast een grote zitbank. Dankzij nieuwe bomen kreeg ook groen meer ruimte. Het plein is uitgevoerd in gele gebakken klinkers met een klassieke uitstraling, die versterkt wordt door de gietijzeren lichtmasten met een historisch karakter.

Weekmarkt 

Na goede ervaringen in Naaldwijk vroeg de gemeente Westland aan PUTkast BV  om tijdens de ontwerpfase samen met alle betrokkenen een plan uit te werken voor de elektrische energievoorzieningen."Die waren ook voor de herinrichting goed geregeld met putkasten," zegt Zandman. "Maar bij een herinrichting kijk je nog eens goed naar het toekomstig gebruik voor weekmarkt en evenementen. Je wilt bijvoorbeeld geen kabels in de looppaden op de weekmarkt. Ook moesten er voldoende aansluitingen zijn en voldoende zware zekeringen, een aansluiting voor de kerstboom, goede inpassing in de pleinvloer, veiligheid en bedieningsgemak."


Een uitgebreide inventarisatie werd vertaald naar een nieuw ontwerp van de installaties. Naast de eenmalige aanlegkosten is ook kritisch gekeken naar de periodieke exploitatiekosten. Uiteindelijk zijn alle ondergrondse kasten, inclusief alle bekabeling, aangelegd door PUTkast waardoor de gemeente maximale regie had over het proces en de kwaliteit.


"De samenwerking met Putkast verliep prettig," besluit Zandman. "Zij begrepen onze wensen en vertaalden dat in een advies op maat." Mede daardoor werd de herinrichting volgens planning uitgevoerd. "Van gebruikers en bezoekers ontvangen wij veel positieve reacties." 

Deel dit artikel