Project

'Optimale' geleidelijnen winkelcentrum Alkmaar

  Dikwijls wordt voor trappen in openbare ruimtes dezelfde kleur materiaal gebruikt als voor de rest van de bestrating. Hierdoor is de diepte voor voetgangers vaak moeilijk of zelfs te laat in te schatten. Hetzelfde was het geval op het plein van het winkelcentrum De Mare in Alkmaar.

‘Optimale’ geleidelijnen winkelcentrum Alkmaar

{igallery 105}

‘Optimale’ geleidelijnen winkelcentrum Alkmaar

Dikwijls wordt voor trappen in openbare ruimtes dezelfde kleur materiaal gebruikt als voor de rest van de bestrating. Hierdoor is de diepte voor voetgangers vaak moeilijk of zelfs te laat in te schatten. Hetzelfde was het geval op het plein van het winkelcentrum De Mare in Alkmaar.

Fysiek te gebruiken routes


Om ongelukken te voorkomen, heeft de gemeente Alkmaar ervoor gekozen fysiek te gebruiken routes aan te brengen in de ruimte, die zijn ontwikkeld door TG Lining. Deze zijn uitsluitend in voetgangersgebieden aangebracht en bestaan uit obstakelvrije natuurlijke gidslijnen, zoals een muur of graskant. Daar waar die ontbreken of niet betrouwbaar zijn, is een kunstmatig geprofileerde gidslijn (geleidelijn) aangebracht. Een waarschuwingsmarkering (klanktegeltype TGKTB) is aangebracht waar men een voetgangersgebied verlaat of betreedt of waar voor de blinde en slechtziende een gevaarlijke situatie kan ontstaan. Specifieke plaatsen, zoals een opstapplaats voor de bus, worden aangegeven met de zogenoemde informatiemarkering type TGMTB.

Juiste toepassing


De gebruikswaarde van deze voorzieningen is afhankelijk van de juiste toepassing in de openbare ruimte. Een goed bruikbare geleidelijn en markering, op een verkeerde plaats aangebracht, kan daardoor minder of onbruikbaar zijn of zelfs de gebruiker in gevaar brengen.
Nadat het winkelcentrum De Mare was uitgebreid en gerenoveerd, heeft men in overleg met de plaatselijke belangenorganisatie niet voor de traditionele betonnen ribbelgeleidelijn en noppenmarkering gekozen, maar voor de door TG Lining ontwikkelde ‘optimaal’ bruikbare geleidelijn en markering.

Waarom ‘optimale’ geleidelijn


Men spreekt van een ‘optimale’ geleidelijn, als er op iedere voorkeurswijze met minimale inspanning en aandacht, gebruik van kan worden gemaakt. Iedereen met een visuele beperking ontwikkelt namelijk een bepaalde voorkeurswijze bij het inzetten van de (overige) zintuigen, om deze beperking te compenseren. Het kwaliteitscriterium voor de gebruiker is dus niet de mate van waarneembaarheid van de geleidelijn, maar de inspanning en aandacht die het vereist om er gebruik van te maken.

Waarneembaarheid


De waarneembaarheid van de traditionele Nederlandse betonnen ribbeltegel geleidelijn is gebaseerd op een zijdelingse belasting van het enkelgewricht. Als men daar meerdere stappen op moet lopen, vergt dat inspanning en aandacht omdat men bewust zodanig gaat lopen dat de enkel minimaal wordt belast. Een ‘optimale’ geleidelijn dient overal toepasbaar te zijn. Zoals op trottoirs en perrons, maar ook in openbare gebouwen zoals gemeente- en ziekenhuizen en musea. Maar de herkenningskenmerken voor de gebruiker dienen ongeacht de plaats van toepassing altijd gelijk te zijn.

Niet direct functionele aspecten


Daarnaast spelen ook niet direct functionele aspecten een belangrijke rol. Een ‘optimale’ geleidelijn dient esthetisch acceptabel en duurzaam te zijn. Dat betekent bijvoorbeeld dat de lijn bij mechanische beschadigingen eenvoudig te repareren is, niet vuilaanhechtend is en overlast veroorzaakt en kleurvast is. TG Lining is er in geslaagd om een geleidelijn en applicatiewijze te ontwikkelen die aan alle genoemde voorwaarden voldoet.

Het complete artikel zal zijn te lezen zijn in de september editie van Straatbeeld Magazine. Klik hier voor meer informatie.  
 

Terug naar overzicht projecten >>>

 

Deel dit artikel