Project

Diverse gebruikersfuncties komen samen op nieuw Marktplein Hilversum

Het nieuwe Marktplein in Hilversum moest voldoen aan een aantal eisen. Obstakelvrij was één van de belangrijkste kenmerken.

Langgewenst in Hilversum was al decennialang de marktlocatie van Hilversum. Op dagen dat er geen markt was, bevolkten 400 auto’s de lege vlakte. Ook de kermis en andere evenementen hadden hier hun plek. Echter, Langgewenst was nu niet een aantrekkelijke plek. Tijd voor een grootscheepse herinrichting.

 

Eén van de belangrijkste eisen aan het nieuwe plein was dat het obstakelvrij moest worden. In de oude situatie stonden her en der elektrische kasten verspreid over het parkeerterrein, evenals een aantal lichtmasten. Om ervoor te zorgen dat het Marktplein obstakelvrij, en dus geschikt werd voor markt én evenementen, werd PUTkast gevraagd om een plan te maken voor de nieuwe situatie.

 

Tijdens de voorbereiding op de herinrichting maakte PUTkast het gehele ontwerp en het begrotingstraject voor de elektrische voorzieningen. Eveneens verzorgde het bedrijf de realisatie en de ondersteuning bij de ingebruikname van de installaties en het uitwerken van de beheers- en onderhoudsaanpak.


Diverse gebruiksfuncties

In Hilversum werd één van de grootste markt- en evenementeninstallaties van Nederland gemaakt waarbij nadrukkelijk rekening is gehouden met de diverse gebruiksfuncties. Die bestaat uit twee centrale voedingskasten van 250 Ampère waarvan één voor de evenementeninstallaties en één gecombineerd voor evenementen en de markt. Het plein beschikt over een eigen distributienet waar tientallen PUTkasten zijn aangesloten voor de verdere distributie op de markt. Op deze installatie zijn ook de openbare verlichting aangesloten en de fontein van Rots Maatwerk. Hetzelfde geldt voor de drinkwaterinstallatie die de fontein voedt.

 

“De ondergrondse infrastructuur is aangelegd op basis van de opstelling van de markt, met logische looproutes”, vertelt Barend Spronk van de gemeente Hilversum. “Deze moesten voor de aanleg bekend zijn en vastgesteld, omdat de ondergrondse voorzieningen naderhand niet meer kunnen worden gewijzigd.”

 

De gemeente kwam bij PUTkast terecht na een marktverkenning, waarbij onder meer gekeken is naar de ervaringen met het Eemplein in Amersfoort. “Het uitgangspunt was dat de aan te brengen voorzieningen zo min mogelijk opvallen op het plein. Samen met PUTkast is het aantal benodigde aansluitpunten voor de markt bepaald en is het ontwerp van de installatie gemaakt. Er was een goede samenwerking, waardoor er een maximaal resultaat is behaald binnen het vastgestelde budget”, besluit Spronk.

Deel dit artikel