Project

Klantcase: lichtmasten laten voldoen aan eisen

De gemeente is verantwoordelijk voor lichtmasten waarvan zij eigenaar is in de openbare ruimte binnen de gemeentegrenzen. Een aantal heeft volgens de beheerder heel wat te lijden gehad. Auto’s die er tegenaan rijden, om maar wat te noemen. “Je zou denken dat ze aan vervanging toe zijn, maar om het zeker te weten laten we ze meten.” Het laten meten van het areaal kan een gemeente een forse financiële besparing opleveren.

100 procent non destructief meten 
De meting wordt uitgevoerd door de marktleider op dit gebied, het bedrijf Normec Rei-Lux. Kenmerk van de meting is dat deze niet-destructief zijn. Dat wil zeggen dat de objecten die gemeten worden geen schade ondervinden van deze metingen. De openbare verlichtingsmasten in bijvoorbeeld de gemeente Utrecht worden op twee manieren gemeten: 3D-statisch en 3D-dynamisch. Deze methode meet zowel boven als onder het maaiveld de kwaliteit van de masten, want deze kunnen door verschillende oorzaken minder worden. Denk bijvoorbeeld aan invloeden van het weer, schade door maaimachines, hondenurine en aanrijdingen.

Visuele inspectie

De meetunit brengt een van te voren berekende, geleidelijke drukkracht uit op de mast. Iedere reactie (beweging) van de mast wordt middels een 3D-camera geregistreerd en wordt opgenomen door een 3D-recorder. De 3D-recorder heeft tevens de belangrijke functie dat de meting in slow-motion nagespeeld kan worden voor analysedoeleinden. Voorafgaand aan de meting worden de masten visueel geïnspecteerd. De bevindingen hiervan worden weergegeven in het meetrapport en indien noodzakelijk voorzien van fotomateriaal. Het meetrapport is zowel beschikbaar online als op een USB.

Zes jaar garantie

De metingen kunnen een aantal uitkomsten hebben. Zo kan blijken dat de masten nog wel een tijd meekunnen. Het kan echter ook zijn dat het advies is om ze te laten vervangen. Soms blijken masten zo onveilig dat ze direct vervangen moeten worden. Normec Rei-Lux geeft voor openbare verlichting masten een garantie af tot een maximum van zes jaar. Dat betekent dat Normec Rei-Lux aansprakelijk kan worden gesteld als er binnen die periode alsnog iets gebeurt met de mast. Vervolgens geeft Normec Rei-Lux een gefundeerde levensduurverwachting af, waarmee de beheerder in staat is zijn (vervangings)budget uitstekend te plannen over een langere periode. 

Hoeweetuoflichtmastennogvoldoenaanalleveiligheidseisen.pdf Tot op heden hanteert gemeente Utrecht de CROW-normen voor het vervangen van lichtmasten. In de praktijk gaan masten doorgaans echter langer mee dan de 40 jaar volgens de richtlijnen van het CROW. Mede in het kader van duurzaamheid wordt vervanging van het areaal het liefst zo lang mogelijk uitgesteld. Maar hoe weet u of de lichtmasten in uw gemeente nog voldoen aan alle veiligheidseisen?
beschikbaar voor iedereen
Download

Deel dit artikel