Project

Evenementeninstallatie maakt van Lammermarkt multifunctioneel stadspark

De metamorfose van de Lammermarkt in Leiden, van parkeerterrein naar stadspark, bleek een lastige en mooie klus. Een evenementeninstallatie die zowel drinkwater als elektra omvat zorgt ervoor dat het plein geschikt is voor diverse functies.

PUTkast kwam in Leiden in beeld voor het project Lammermarkt naar aanleiding van de bouw van een grote diepe ondergrondse parkeergarage. “De Lammermarkt was vroeger grotendeels parkeerterrein”, vertelt Marco Ekelmans vanPUTkast. “Dat parkeerterrein werd vroeger één keer per jaar leeggemaakt, begin oktober, voor een grote kermis en het Leidens Ontzet. Nu wilde de gemeente het parkeren ondergronds en de Lammermarkt omtoveren tot een stadspark.”


"De Lammermarkt moest een verblijfsruimte worden die gedurende het hele jaar attractiewaarde heeft, en dus niet alleen begin oktober."


PUTkast werd al in een vroegtijdig stadium bij het project betrokken door de projectleider. “De gemeente wilde iets moois maken van de Lammermarkt en er waren ook allerlei wensen. Zo moest het een verblijfsruimte worden en het hele jaar - dus niet alleen begin oktober - een bepaalde attractiewaarde krijgen. De uitdaging was dat de meesten geen concreet beeld hadden hoe het vervolgens aan te pakken. Aan ons de schone taak om de mix aan visies, wensen en behoeften vast te leggen in een Programma van Eisen en het vervolgens te vertalen naar een samenhangend geheel van voorzieningen.”

Evenementeninstallatie

De technische oplossing die op deze manier ontstond, was een evenementeninstallatie op verschillende plekken die zowel drinkwater als elektra omvatte. “Bij de elektriciteit werd de kermis overigens bewust niet meegenomen, omdat de elektriciteitsvraag daarvan zo groot was en dus niet representatief voor het gemiddelde energieverbruik. Het was niet rendabel om hiervoor een vaste voorziening aan te leggen en in stand te houden. Voor het drinkwater zijn wel vaste voorzieningen aangelegd. De kermis vraagt - onder andere vanwege de bijbehorende horeca - veel drinkwater. Daarom hebben we op verschillende plekken drinkwatertapvoorzieningen gemaakt.”


De toiletunits die tijdens festivals op het plein komen te staan vragen om een zware drinkwatervoorziening die een hoge omloopsnelheid aankan.


Ook voor de visboer, die regelmatig op de Lammermarkt staat, werden speciale drinkwater- en elektravoorzieningen gerealiseerd. Datzelfde gold voor de fontein, die Rots Maatwerk op het plein realiseerde. Op de Lammermarkt is ook een zware drinkwatervoorziening gerealiseerd voor een toiletunit die er tijdens de festivals komt te staan. “Die vraagt een grote capaciteit, omdat je een hoge omloopsnelheid wilt.” Bij de elektra heeft PUTkast een basisvoorziening gerealiseerd waarmee de kleinere en middelgrote evenementen op het middenterrein goed uit de voeten kunnen.  

Grote zandbak 

De grootste uitdaging voor PUTkast bij de Lammermarkt was dat het een plein was dat een totaal andere bestemming kreeg dan voorheen en dat er geen historische referentie was. Daarnaast waren er geen duidelijke kaders wat betreft het wensenprogramma. Operationeel viel het allemaal mee. “Het grote voordeel was dat alles open lag. We konden dus - oneerbiedig gezegd - in een grote zandbak onze voorzieningen realiseren.” Civieltechnisch waren er nog wel uitdagingen: “Omdat het niet om een rechttoerechtaan bestrating ging, moesten we uiterst nauwkeurig te werk gaan. Want zowel horizontaal als verticaal zijn er verschillende golfbewegingen. En zoals bij al onze projecten willen we ook hier niet dat onze kasten verstorende objecten worden.” 

Tekst: Peter Bekkering

Deel dit artikel