Artikel

De stoep als openluchtcafé

De stoep als publieke huiskamer, waar jij je buren beter leert kennen. Dat is het idee achter het ‘BankjesCollectief’. Initiatiefnemer Jesse Jorg (35) vertelt.

De Amsterdammer is een sociale ondernemer die zich vooral met stedelijke projecten bezig houdt. Eén daarvan is het BankjesCollectief en heeft als doel om ontmoetingen tussen mensen te stimuleren. Het bestaat sinds 2014 en het aantal deelnemers dat via dit platform bestaande en nieuwe bankjes onder de aandacht brengt, groeit volgen hem gestaag. ‘’Het idee stoelt op ervaringen in Bangkok, waar ik een poosje met mijn vriendin en mede-initiatiefnemer heb gewoond. Daar is heel veel leven in het straatbeeld, vooral dankzij de aanwezigheid van voedselkraampjes. Terug in Nederland viel het mij op hoe rustig het hier op straat is. Terwijl de stoep de perfecte ontmoetingsruimte is. Op de stoep kom je iedereen tegen: van roddeltantes tot buurtjochies, van vluchtelingen tot yuppen en expats tot gezellige oma’s. Door bankjes te plaatsen stimuleer je dat al die verschillende mensen uit je buurt elkaar gaan ontmoeten en daarmee uit hun eigen bubbel komen.’’

Kloof

Het wordt volgens Jorg namelijk steeds minder vanzelfsprekend om mensen uit een andere leefwereld te ontmoeten. ‘’Helaas leven de buurtbewoners vaak langs elkaar heen en is verbinding niet vanzelfsprekend. De kloof tussen arm en rijk is de afgelopen jaren gegroeid, net als die tussen hoog en laag opgeleiden en tussen allochtone en autochtone bewoners. We communiceren bovendien steeds meer online, een ontwikkeling die de aloude ontmoeting op straat steeds meer onder druk zet. Er is daardoor minder empathie.’’ Alle reden het tij te keren. "Meer onderling contact in de buurt leidt namelijk ook tot meer hulp, vertrouwen én geluk.’’ Maar waarom de stoep en bijvoorbeeld geen bejaardensoos of wijkcentrum als ontmoetingsplek? "De stoep kent geen drempel of doelgroep. In dat soort ruimtes zou ik persoonlijk niet zo gauw komen. De straat is privé noch publiek. Het is een hybride ruimte voor iedereen. De bankjes zijn vaak een katalysator, het contact krijgt vaak een vervolg. Dit heeft al geleid tot oprichting van een bandje en zelfs de geboorte van een baby." De bankjes zijn via de initiatiefnemers verkrijgbaar. "We laten ze zelf ontwerpen via ontwerpbureau Overtreders W en ze worden gemaakt in Heiloo door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met zo min mogelijk schroeven en een spanband, een stoer uiterlijk. Behalve bankjes kun je ook denken aan planten, een mini-bieb, alles om contact te maken."


Wil je meer horen over het bankjescollectief? Jesse spreekt tijdens het congres Happy Mobility op 14 maart a.s. Meer info vindt u op www.happymobility.nl.

Deel dit artikel