Artikel

Meubilair als graadmeter voor goed gebruikte openbare ruimte

De openbare ruimte verandert. Nieuwe mogelijkheden en inzichten leiden tot nieuwe oplossingen. De wens van de gebruiker verandert mee. Wat betekent dit voor de inrichting van de openbare ruimte? En welke rol kunnen straatmeubilair en fiets- en sportvoorzieningen hierin spelen? Een gesprek met James Steward, CEO van VelopA. “Naar mijn mening is er nog veel meer mogelijk én nodig.”

Wat vindt u van de huidige openbare ruimte vandaag de dag? Kunt u de dagelijkse situatie als nulmeting beschrijven?

De openbare ruimte bevindt zich in een overgangsfase. Op dit moment worden traditionele stalen en houten bankjes, paaltjes, afvalbakken en fietsenrekken nog elke dag geplaatst, terwijl steeds meer duidelijk wordt dat de slimme varianten van deze producten nodig én gewenst zijn. Producten voor de openbare ruimte worden al te lang simpelweg aangeschaft, een tijd gebruikt en dan gewoon weggegooid. Dit betekent weliswaar winst op de korte termijn voor zowel mensen als bedrijven, maar we zouden verder moeten kijken dan deze traditionele producten en het gangbare inkoopbeleid.


Met welke trends en uitdagingen moeten we rekening houden bij het creëren van een aantrekkelijke openbare ruimte?

Gemeenten zien de voordelen van data en vragen om innovatieve oplossingen. Slim straatmeubilair kan helpen bij een betere inrichting van de openbare ruimte. Ook kan het inzicht geven in hoe mensen zich verplaatsen, elkaar ontmoeten en hun leefomgeving beïnvloeden. Door gebruik te maken van de data van sensoren in straatmeubilair en fietsparkeersystemen, kunnen we ervoor zorgen dat de juiste producten op de juiste plaats staan. Als een buitenbank bijvoorbeeld niet vaak wordt gebruikt, dan weten we dat en kunnen we de bank verplaatsen. Als een fietsparkeerplek vaak leeg is of juist te lang achter elkaar bezet is, kunnen we de beheerder informeren dat hij de stalling moet verplaatsen of een te lang gestalde fiets moet verwijderen. En als een afvalbak te vol is, kunnen we aan de beheerder doorgeven dat hij hem moet legen. Dit soort innovaties zorgen ervoor dat we de openbare ruimte efficiënter en veiliger maken. Niet alleen voor het publiek, maar ook voor de lokale overheid die verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud.

 

Naast slimme producten komt er steeds meer aandacht voor de circulaire economie en productinnovaties die daarbij kunnen helpen. We moeten naar een circulaire manier van werken, door producten op te knappen, te hergebruiken en te recyclen. En naar producten die vanaf het begin zijn ontworpen om op verschillende locaties en over langere perioden te worden (her)gebruikt. Deze kunnen ook worden geleased en zijn dan geen eigendom meer van de gemeente. Kortom: de openbare ruimte zit in een overgang waarbij slimme en circulaire producten de interactie binnen onze samenleving kunnen vergemakkelijken en verbeteren.


Welke rol spelen straatmeubilair, sport en fietsfaciliteiten in de stad? En wat kan VelopA hierin betekenen?

Straatmeubilair, sport- en fietsmobiliteitsoplossingen zijn van doorslaggevend belang om te beoordelen of een openbare ruimte goed ontworpen is en gebruikt wordt. Veiligheid, gebruiksvriendelijkheid en een fijne ervaring zijn de drie elementen die in mijn beleving de bouwstenen zijn waarop een goede openbare ruimte is gebaseerd. Een goed ontworpen masterplan is uiteraard de basis, maar wat is een gebouw zonder stenen? Zonder goed ontworpen straatmeubilair kunnen mensen nergens zitten en met elkaar kletsen, is er geen ruimte voor parkeren of kan je nergens je afval weggooien. Zonder speelvoorzieningen worden kinderen niet getriggerd om naar buiten te gaan en hun spelcomputer te laten voor wat ze is. En zonder een goede fietsenstalling word je ontmoedigd een locatie te bezoeken omdat je je fiets nergens kwijt kan. Bovendien ziet een openbare ruimte er veel aantrekkelijker uit als je je fietsen op een nette manier kan stallen. VelopA kan daarom een cruciale rol spelen bij het creëren van een succesvolle openbare ruimte, omdat we voorzien in al die belangrijke producten die het publiek elke dag gebruikt.


Wordt er in de openbare ruimte naar uw mening voldoende verbeterd en geïnnoveerd?

Nee, dat vind ik niet. Bedrijven als VelopA moeten de ontwikkeling en implementatie van innovaties in de openbare ruimte blijven voortzetten. Gemeenten hebben de afgelopen jaren een ontwikkeling doorgemaakt. Zij willen nu profiteren van de data die door slimme objecten worden gegenereerd en ook op lange termijn voordeel hebben van circulaire producten en inkoopmodellen. Er wordt al veel gedaan op dit gebied; denk bijvoorbeeld aan het Click-and-Play-systeem van IJslander en de slimme fietsradar van VelopA.

 

Maar naar mijn mening is er nog veel meer mogelijk én nodig. Of we nu volwassen, tiener of kind zijn; onze eisen aan de openbare ruimte zijn onderhevig aan het tempo waarin de technologie zich ontwikkelt én aan ons milieubewustzijn. Gebruikers vragen steeds meer van de openbare ruimte. Men wil verbonden zijn met internet, opladen, ontmoeten, socializen, parkeren, relaxen, en ga zo maar door. Tegelijkertijd wordt vanuit overheden steeds meer bezuinigd op het ontwikkelen van nieuwe en het opknappen van bestaande openbare ruimte. De openbare ruimte heeft invloed op hoe mensen zich voelen en gedragen. Daarom vind ik dat gemeenten juist meer zouden moeten investeren in de openbare ruimte.

 

www.velopa.nl

Deel dit artikel