Blog

Knippert uw LED wel eens ?

Een tamelijk onbekende storing binnenshuis en buitenshuis bij het toepassen in verlichting en verkeersregelinstallaties

Met de komst van nieuwe technieken in de openbare verlichting, een toevloed van nieuwe voorschakel-apparaten en LED lampen, lopen we soms ook tegen onverwachte bij-effecten aan. LED maakt het eenvoudiger om te schakelen en om te dimmen. En het is deze laatste handeling die een merkwaardig verschijnsel oproept. Soms begint de verlichting te knipperen of in sterkte te variëren als we een gedimde stand kiezen. Nooit bij de “volle” stand maar soms bij “gedimd”. Op zijn minst ontstaat een onrustig lichtbeeld.

 

Heel af en toe komt dit verschijnsel ook bij traditionele verlichting voor, maar bij gebruik van LED wordt dit veelvuldig gemeld. Ook zijn er klachten bij verkeersregelinstallaties bekend. We weten inmiddels ook waar het door komt. Het verschijnsel is het gevolg van het toepassen van de toon-frequent techniek die netbeheerders gebruiken om openbare verlichting te schakelen, om de dag- en nachtstand van meters om te zetten, om boilers te schakelen etc. De frequenties die in Nederland gebruikt worden liggen tussen de 180 Hz en 1600 Hz. Middels superponering wordt een toon op de sinusvormige wisselspanning geënt. Ik mag u hier wel verwijzen naar de interessante website www.toonfrequent.nl waar u alles over toonfrequent kunt vinden.

 

Het knipperen van de LED verlichting –en dit kan zelfs binnenshuis plaats vinden !- wordt veroorzaakt door een verplaatsing van de nul doorgang tijdens de gesuperponeerde toonfrequent-spanning. De toonfrequent spanning heeft doorgaans een niveau van 1% tot 5% van de netspanning. Als men de netsinus bekijkt met meet-apparatuur op dat moment, dan ziet die netsinus er tijdens een TF-impuls gerimpeld uit. Deze klachten zullen dus het meest zichtbaar zijn op vaste schakeltijden zoals bijvoorbeeld 07:00uur en 23:00uur. De remedie tegen dit verschijnsel is het toepassen van een geschikt filter. De filters moeten op maat worden gemaakt, moeten worden afgestemd op de "stoor"-frequentie en moeten op maximale last worden vervaardigd in verband met mogelijke verzadiging van de kern. Als u last hebt knipperende LEDS en u wilt hulp, dan kunt u met ondergetekende contact opnemen via e.neef@feconsultancy.nl.

Deel dit artikel