Nieuws

Zijn mijn bomen goed gesnoeid? Meten is weten!

De circa twintig miljoen bomen in Nederland worden gemiddeld eens in de vier jaar onderhouden. Een fatsoenlijke controle op de kwaliteit van dat onderhoud ontbreekt echter vaak, wat onvoorziene veiligheidsrisico’s en kosten met zich mee kan brengen. Hoe vangt u dit op?

Onderbuikgevoel

Stel uw gemeente telt 40.000 bomen die onderhouden moeten worden. Het is niet te doen ze stuk voor stuk te controleren, waardoor het meten van kwalitatief onderhoud vaak een ondergeschoven kindje blijft. “In de civiele wereld is het heel normaal om met vastgestelde parameters te berekenen of het werk aan de norm voldoet. Met boomonderhoud lopen we hier ver in achter,” aldus Marc Meijer van Norminstituut Bomen.
 

Meijer geeft aan dat opdrachtgevers veelal van ‘een onderbuikgevoel’ uitgaan. “Vooraf aan het onderhoud wordt niet altijd ingevuld wat er specifiek moet gebeuren. ‘Het zal wel goed zijn’, zo’n idee. Hierdoor kunnen er communicatieproblemen ontstaan tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en dat komt de kwaliteit van het onderhoud niet ten goede.”
 

Investeer om te bezuinigen

Dit probleem is niet altijd direct zichtbaar, geeft Meijer aan. De consequenties van onvoldoende onderhoud tonen zich soms pas na twee jaar, maar dat is toch twee jaar eerder dan verwacht. “Omdat dit onderhoud in gemeentelijke handen blijft, komt het altijd weer bij je terug. Als beheerder van openbare ruimte loont het dus om te investeren in kwaliteit, dat bespaart op lange termijn.”
 

“Vergelijk het met een apk-keuring. Er zijn normen en als daaraan wordt voldaan, wordt de kwaliteit gewaarborgd. Met groen zijn we daar nog ver vandaan. We moeten meer van te voren afspreken in plaats van tijdens de wedstrijd de spelregels ter discussie stellen of zelfs te veranderen. Dat gebeurt nu nog te regelmatig.”
 

Aan de slag tijdens Week van de Openbare Ruimte

Voordat gemeenten met die werkwijze aan de slag gaan, moet duidelijk worden wat de normen voor boomonderhoud zijn. Norminstituut Bomen wil deze discussie tijdens een interactief werkatelier in de Week van de Openbare Ruimte voeren. “Kwalitatief boomonderhoud is te meten, maar wat is dan kwaliteit? Door dat gezamenlijk op voorhand duidelijk te maken, halen we de frustratie uit het proces. Door afspraken te maken voordat het onderhoud start, ontstaat er verheldering en blijven opdrachtgever en –nemer betrokken.”
 

Voor meer informatie over het werkatelier, kijk op themadag Ruimte & Groen.

Deel dit artikel