Nieuws

Gebruikers centraal in BrinQ: nieuwe visie voor de Westerveldse openbare ruimte

Geen loze kreet, maar tastbaar in het project BrinQ : inwoners die als ervaringsdeskundigen meedenken en -doen om samen tot een nieuwe visie van de openbare ruimte te komen. Deze visie gaat over alle verschillende onderdelen van de leefomgeving: van groen, verlichting tot aan wegen. “Door bewoners bij dit proces te betrekken komen we niet alleen tot een goede visie, maar benutten wij ook de kennis en betrokkenheid van onze inwoners”, aldus Dirk Buiter, projectleider bij gemeente Westerveld. Door middel van een grootschalige enquête en diverse ‘expedities’ met stakeholders zijn de eerste lijnen uitgezet voor de visie. In december van dit jaar moet de nieuwe visie een feit zijn.

Samen met de gebruiker

De gemeente Westerveld heeft beleidsplannen voor veel verschillende onderdelen van de openbare ruimte, maar bewoners zien en ervaren de openbare ruimte als één geheel; de omgeving waarin zij wonen. Dion Koens, Adviseur Groenbeleid en Landschapsarchitect bij BTL Advies is verantwoordelijk voor BrinQ: “Door de meningen van zoveel mogelijk inwoners te verwerken in één breed gedragen plan, wordt het een plan van en voor iedereen. Dit past perfect in onze werkwijze: de beleving van de gebruiker voorop stellen. Inrichting, beheer en onderhoud volgen daarna ten dienste hiervan.”


Enquêtes en expedities

“In opdracht van de gemeente Westerveld hebben wij samen met Tiramisu Advies het participatieproces vormgegeven en begeleid,” vertelt Koens. “In mei en juni zijn wij naar de mensen in de dorpen gegaan en hebben we met ruim 50 vertegenwoordigers van o.a. dorpsverenigingen, scholen, zorginstellingen en ondernemersverenigingen, binnen én buiten (expedities), gediscussieerd over de kwaliteit in de openbare ruimte. Daarnaast hebben we ook een breder publiek op een laagdrempelige manier bij het project betrokken (enquête). De combinatie van beide methodes geeft een goed en representatief beeld van de meningen van inwoners ten aanzien van de openbare ruimte.” Van de uitkomsten is een kort filmpje gemaakt dat op een toegankelijke en beeldende manier de belangrijkste uitkomsten weergeeft. Met behulp van de uitkomsten is BTL Advies op dit moment bezig om een visie op te stellen. Deze maand wordt deze besproken met de stakeholders en verder uitgewerkt naar concrete plannen voor inrichting en het beheer van de openbare ruimte.

 

Deel dit artikel