Product

Mooi afval scheiden buitenshuis met de Oval PMD

Een drietal trends op het gebied van afval in de openbare ruimte zetten het Nederlanse Ecobin aan tot het ontwerpen van een nieuwe afvalbak voor de buitenruimte: de Oval PMD.

De trends: allereerst de mogelijkheid om de afvalfractie Plastic tegenwoordig samen met Metaal en Drankkartons als PMD aan te bieden bij de afvalverwerkende bedrijven en daarop volop door gemeenten wordt ingespeeld. Ten tweede de toenemende aandacht voor de total cost of ownership van elk object, waarbij met name na de aanschaf de grootste kosten blijken te liggen. En ten derde de ontwikkeling dat van veel afvalbakken in de buitenruimte naar ‘minder maar beter en groter’ wordt gegaan.
 

Efficiënt scheiden - keuze voor twee stromen

Met elk van voornoemde trends is bij de nieuwe Oval PMD rekening gehouden. Ecobin heeft - na klankbording met gemeenten en specialisten – geconcludeerd dat het juist in binnensteden het meest efficiënt is om te kiezen voor scheiding van de twee meest relevante stromen: PMD en Restafval. Waar in testgemeenten ook voor papier nog een aparte bak werd geplaatst, blijkt die stroom in de buitenruimte vaak te vervuild om door de afvalbedrijven geaccepteerd te kunnen worden.
 

Duurzaam scheiden - oersterk, lange levensduur, made in Holland

Voor wat betreft de total cost of ownership zal de Oval PMD een verstandige aanschaf zijn. De in RVS vervaardigde afvalscheidingsbak blijft vrij van roest, is vandaal-proof en kent tevens een langere afschrijvingsperiode. De ecologische footprint is door materiaalkeuze en productie in Nederland als verantwoord te kwalificeren.
 

Slim scheiden - fors volume, makkelijke handling

De operationele kosten van de Oval PMD zijn lager dan bij de gemiddelde afvalbak; niet alleen omdat de binnenbakken (of zakken) beide door elk van de twee deuren uit te nemen zijn, maar vooral vanwege het volume van ruim 170 liter. De Oval PMD hoeft daardoor minder vaak geleegd te worden. Binnenkort kan een vulgraadsensor en beheersapplicatie meegeleverd worden waardoor mensen en materieel uitgekiend kunnen worden ingezet.
 

Mooi scheiden - fraai design, optioneel als reclamedrager

Maar ook de esthetiek en het ruimtebeslag spelen een rol. De Oval PMD oogt door zijn ovale vorm elegant en straalt kwaliteit uit. De twee deuren kunnen bovendien als geïntegreerde reclame- of informatiedrager worden uitgevoerd. Dit geeft de gemeente zowel de mogelijkheid om informatie (bijvoorbeeld over afvalscheiding) te geven aan het publiek, als de aanschafkosten terug te verdienen door een exploitatiecontract met Ecobin aan te gaan.
 

Bezoek voor verdere informatie over de Oval PMD de website ecobin.nl.

EcobinsOvalPMD.pdf
beschikbaar voor iedereen
Download

Deel dit artikel