Nieuws

Smart Lighting Award 2020 voor Gilze en Rijen

De Smart Lighting Award gaat dit jaar naar de Noord-Brabantse gemeente Gilze en Rijen. De gemeente verdient deze onderscheiding op basis van de uitstekende prestaties op het gebied van energiebesparing met slimme openbare verlichting.

Door de grootschalige uitrol van slimme ledverlichting heeft Gilze en Rijen de Energieakkoord-doelstellingen voor 2030 nu al behaald. Ook de slimme wijze waarop het verlichtingsareaal wordt beheerd en onderhouden wordt beloond met deze award. Directeur Robert Tissing van Luminext overhandigde de Smart Lighting Award 2020 op 19 november aan wethouder Ariane Zwarts en projectbegeleider Eduard Kniknie.

Duurzaamheidsdoelen

Duurzaamheidsdoelstellingen en efficiëntiedoelen lagen ten grondslag aan de beslissing om op grote schaal de conventionele straatverlichting te vervangen door slimme ledverlichting. De vervanging is in korte tijd gerealiseerd om zo snel mogelijk te kunnen profiteren van energiebesparing, minder lichthinder en geautomatiseerde onderhoudsprocessen. Ariane Zwarts, wethouder Gilze en Rijen: “De investering in slimme openbare verlichting is gebaseerd op meer voordelen dan alleen energiebesparing. We zien nu ook de positieve effecten van efficiënter onderhoud en verbeteringen op andere beleidsterreinen, zoals verkeer en veiligheid. Het is in alle opzichten een goede beslissing geweest om de overstap naar slimme openbare verlichting te maken.”

Energiebesparing

In de periode 2018-2019 is bijna 60 procent van de circa 8.000 lampen vervangen door energiezuinige ledverlilchting die is voorzien van smart lighting technologie voor het op afstand beheren, dimmen en monitoren van het verlichtingsareaal. Daarmee is het energieverbruik met 37 procent gereduceerd en zijn de energiebesparingsdoelstellingen voor openbare verlichting volgens het Energieakkoord 2030 gerealiseerd.

Projecbegeleider Eduard Kniknie werkt vanuit het ambtelijke samenwerkingsverband ABG-organisatie voor de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen: “Inmiddels passen de met Gilze en Rijen samenwerkende gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau ook deze techniek met ledverlichting toe. Wat goed werkt in de ene gemeente, passen we graag toe in de andere gemeenten. Daar is dit een mooi voorbeeld van.” 

Efficiënte onderhoudsprocessen en automatische storingsdetectie

Nu alle openbare verlichting in de gemeente wordt beheerd, aangestuurd en gemonitord in het telemagement-softwareplatform en de verlichting alleen voluit brandt als dat nodig is, werkt de gemeente aan het geautomatiseerd uitvoeren van storings- en onderhoudsprocessen. Zo sturen de slimme lichtmasten automatisch een melding naar het beheerplatform zodra er een defect is. Omdat de herstelopdracht automatisch wordt doorgezet naar de aannemer, wordt de storing snel opgelost, met een borging van de verkeersveiligheid en tevreden inwoners als gevolg. Robert Tissing, directeur van Luminext: ”De succesvolle manier waarop de ABG-organisatie met de gemeenten Gilze en Rijen, Alphen-Chaam en Baarle-Nassau invulling geven aan hun duurzaamheidsdoelstellingen, maakt dat zij een voorbeeld zijn voor andere gemeenten in Nederland.” 

Deel dit artikel