Nieuws

Centrumplan Bergen (Limburg)

In april is het Centrumplan Nieuw Bergen feestelijk geopend. Met dit nieuwe plan heeft het voormalige Raadhuisplein tevens een nieuwe naam gekregen, namelijk Mosaïque.

De eerste initiatieven tot het nieuwe Centrumplan stammen uit 2006 toen de Woningbouwcorporatie Destion een voorstel deed, gericht op het tot stand brengen van een hart voor de gehele gemeente Bergen door het versterken van het winkelaanbod. Naast winkels voor dagelijkse benodigdheden diende er ook ruimte te komen voor meer recreatief winkelen. Onderdeel van het plan was het bebouwen van het Raadhuisplein om zo een intiemere sfeer te creëren met meer oog voor de menselijke maat.


In de jaren daarna is het initiatief verder uitgewerkt tot een structuurvisie. Suggesties om het plan nog beter bij de behoefte te laten aansluiten zijn verwerkt en ook de ondernemers hebben het plan kritisch bekeken. De visie stond een centrum met een gevarieerd en ruimer winkelaanbod met een aantrekkelijke verblijfsruimte en voldoende ruimte voor terrasjes voor.


Tot voor kort werd het Raadhuisplein door velen ervaren als een grote ongezellige vlakte die zich uitsluitend leende voor het parkeren van auto’s. De belangrijkste opgave van het Centrumplan was volgens bureau ‘LOS stad om land’ dan ook om dit parkeerplaatsgevoel te transformeren naar een huiskamersfeer. Door de bebouwing van het plein enerzijds en door de keuze voor specifieke materialen anderzijds is deze opzet meer dan geslaagd te noemen.


Om ook ’s avonds de gewenste sfeer neer te kunnen zetten heeft men zich laten adviseren door Atelier LEK. Dit heeft geleid tot een integraal lichtplan dat recht doet aan de architectuur van de nieuwbouw en de gekozen materialen. De basis voor het lichtplan vormt armatuur CHP van fabrikant SETGA, vertegenwoordigd door Modernista. Dit armatuur is in twee maatvoeringen toegepast; zowel als wandarmatuur als mastarmatuur met enkele, dubbele en drievoudige uithouder. Het bijzondere ontwerp en de materialisatie van de verlichtingsobjecten dragen ook bij daglicht bij aan de totale beleving van het centrum, mede door de vakkundige plaatsing door Ziut.

Deel dit artikel